Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 505E - Avrupa Ko¨kenli Sanat Mu¨zigˆi Tarihi-2
 

MYE 505E - Avrupa Ko¨kenli Sanat Mu¨zigˆi Tarihi-2

Dersin Amaçları

1. Okumalar ve tartıs¸malarla o¨gˆrencilere 18, yy’dan 20, yy’a kadar olan do¨nemde Batı mu¨zigˆinin tarihselles¸tirilmesindeki ve ku¨ltu¨rel bagˆlamındaki ana akımları ve gelis¸melere dair farkındalık kazandırmak,
2. Mu¨zik u¨retiminin ve tu¨ketiminin tarihsel olarak evrilen bic¸imlerinin c¸alıs¸ılması yoluyla o¨gˆrencilerin mu¨zik icrası ve patronlugˆuyla ilgili bir anlayıs¸ gelis¸tirmelerini sagˆlamak
3. Sec¸ilmis¸ o¨rneklerin odaklanarak dinlenmesi yoluyla o¨gˆrencilere eles¸tirel dinleme becerileri kazandırmak
4. Batı mu¨zigˆindeki o¨nemli tu¨rler ve stil o¨zellikleriyle ilgili bir anlayıs¸ kazandırmak

Dersin Tanımı

Avrupa mu¨zigˆinin kronolojik olarak go¨zden gec¸irilmesi, tarihsel do¨nemleme; mu¨ziklerin kendi do¨nemlerinde kars¸ılanma tarihi; biyografiler; bestecilerin, icracıların ve dinleyicilerin rolu¨; toplumsal kurumlar ve politik hareketlerle mu¨zigˆin ilis¸kisi; “ciddi” ve “popu¨ler” gelenekler arasındaki fark; avangard yaklas¸ımlar.

Koordinatörleri
Jane Ellen Harrıson
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023