Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 817E - Kompozisyona Hazırlık C¸alıs¸maları
 

MYL 817E - Kompozisyona Hazırlık C¸alıs¸maları

Dersin Amaçları

1. Haftalık ders ve o¨devlerle kompozisyon alanında kontrpuan ve armonik ac¸ılardan hakimiyet olus¸turmak
2. O¨gˆrencilerde mu¨zikal su¨rec¸ler ve formlar hakkında, o¨zellikle c¸agˆdas¸ mu¨zik alanında daha derin bir anlayıs¸ gelis¸tirmek
3. O¨gˆrencilerde kompozisyonlarını gerc¸ekles¸tirme ve sunma konusunda, gerekli durumlarda o¨gˆretmenin yo¨nlendirmeleri yardımıyla beceri gelis¸tirmek

Dersin Tanımı

Yu¨ksek lisans seviyesindeki kompozisyon o¨gˆrencileri ic¸in besteciligˆe giris¸ dersi, ritmik ve aralıksal gelis¸tirme teknikleri gibi bestecilik yeteneklerini kapsama, ortaalan format kontrolu¨, yaratıcılık ve bestecilik kavramları, ileri notasyon uzmanlıgˆı, ve bestecilerin kariyer yeteneklerini gelis¸tirme

Koordinatörleri
Jeremy Jonathan Woodruff
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023