Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 5018E - Şarkı Yazımı
 

MYE 5018E - Şarkı Yazımı

Dersin Amaçları

Yirminci yüzyılın başlarında bestelenen ve dönemin popüler müziğini oluşturan, zamanımıza kadar süregelmiş ünlü şarkılardan hareketle, günümüz bestecileri tarafından devam ettirilen şarkı yazımı geleneğine derinlemesine analitik ve eleştirel bir inceleme yapmak,
2. Yüz yıllık geçmişi boyunca şarkı yazımı geleneğindeki değişimleri ortaya koymak, örneklerle analiz etmek, ve bu çalışmalardan elde edilen çıktıları yeni yaratımlarda kullanma becerisini kazandırmak,
3. Şarkı yazımı konusunda genç bestecilere ışık tutmak,
4. Genç bestecilere bundan sonra oluşabilecek stil ve akımları öngörebilme yetkinliğine sahip olabilecekleri estetik değerleri kazandırmak

Dersin Tanımı

Popüler müzik şarkı yazarlığı için gerekli form, armoni ve melodik yazım yöntemlerinin açıklanarak örnekler üzerinde analiz ile görülmesi, eşlik eden şarkı yazarlığı çalışmaları

Koordinatörleri
Eray Altınbüken
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022