Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 5018E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şarkı Yazımı
İngilizce Songwriting
Dersin Kodu
MYE 5018E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Eray Altınbüken
Dersin Amaçları Yirminci yüzyılın başlarında bestelenen ve dönemin popüler müziğini oluşturan, zamanımıza kadar süregelmiş ünlü şarkılardan hareketle, günümüz bestecileri tarafından devam ettirilen şarkı yazımı geleneğine derinlemesine analitik ve eleştirel bir inceleme yapmak,
2. Yüz yıllık geçmişi boyunca şarkı yazımı geleneğindeki değişimleri ortaya koymak, örneklerle analiz etmek, ve bu çalışmalardan elde edilen çıktıları yeni yaratımlarda kullanma becerisini kazandırmak,
3. Şarkı yazımı konusunda genç bestecilere ışık tutmak,
4. Genç bestecilere bundan sonra oluşabilecek stil ve akımları öngörebilme yetkinliğine sahip olabilecekleri estetik değerleri kazandırmak
Dersin Tanımı Popüler müzik şarkı yazarlığı için gerekli form, armoni ve melodik yazım yöntemlerinin açıklanarak örnekler üzerinde analiz ile görülmesi, eşlik eden şarkı yazarlığı çalışmaları
Dersin Çıktıları 1. Popüler şarkı yazımı alanında günümüz değerlerini tanıma yetkinliği kazanılması,
2. Bu alanda yerli-yabancı bestecilerin yöntemlerinden yararlanma becerisi kazanılması,
3. Bu alanda özgün ve yaratıcı çalışmalarda bulunbilme becerisi kazanılması,
4. Günümüz popüler müzik türleri içerisinde yer alabilecek eserler yaratabilme bilgi ve becerisi kazanılması,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Kişisel bilgisayar
Diğer
Ders Kitabı Brackett, David, 2009, The Pop, Rock and Soul Reader: Histories and Debates, New York: Oxford University Press,
Braheny, John, 2006, The Craft and Business of Songwriting: A Practical Guide to Creating and Marketing Artistically and Commercially Succesful Songs, Cincinnati: Writer’s Digest Books,
Pattıson, Pat, 2009, Writing Better Lyrics: The Essential Guide to Powerful Songwriting, Cincinnati: Writer’s Digest Books,
Rooksby, Rikky, 2000, How to Write Songs on Guitar, London: Balafon Books,
Wılder, Alec, 1972, American Popular Song (1900-1950) – The Great Innovators
Oxford University Press,
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023