Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKT 510E - Uluslararası İktisat
 

IKT 510E - Uluslararası İktisat

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı öğrencilerin
• uluslararası piyasalardaki eksik rekabetin etkileri de dahil olmak üzere, uluslararası ticaretin etkenleri,
• korumacı uluslararası ticaret politikalarının faydaları ve maliyetleri,
• uluslararası ticarete ilişkin teorik modeller ve ampirik çalışmalar arasındaki bağlantıları,
• çok-uluslu şirketlerin ortaya çıkmasına yol açan uluslararası sermaye akımlarının belirleyenleri,
• ticaret ve sermaye akımlarının ülkelerin ödemeler dengesi problemleri üzerine etkileri
bağlamında lisans üstü düzeyde bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Bu derste öğrencilere uluslararası ticaretin nedenlerini açıklamaya yönelik geliştirilmiş temel teoriler ve uluslararası ticaret politikaları ile son yıllarda daha çok ön plana çıkan hizmetler sektöründe ticaret gibi güncel konular teorik modeller çerçevesinde aktarılacaktır.

Koordinatörleri
Sabriye Saime Kayam
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024