Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKT 527 - Ekonomik Küreselleşme
 

IKT 527 - Ekonomik Küreselleşme

Dersin Amaçları

1. küresel ekonominin boyutlarının ve küreselleşme olgusunun gerisinde yatan temel dinamiklerin anlaşılması.
2. küreselleşme sürecini yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerde şekillendiren ana aktörler olan ulusötesi şirket ve devlet stratejilerinin tartışılması.
3. küreselleşme sürecinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere etkilerinin anlaşılması.

Dersin Tanımı

Küreselleşme kavramı ve küreselleşme tartışmaları; üretim, ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlarda küresel eğilimler; ulus-ötesi şirketler ve bu şirketlerin küresel üretim ağları, küreselleşme karşısında ulus devletin gücüne dair teorik yaklaşımlar; çeşitli ülke örneklerinde devlet politikalarında gözlemlenen farklılaşmalar; çokuluslu şirketlerin milliyeti; devletler ile ulus-ötesi şirketler arasındaki pazarlık ilişkisi; küreselleşmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı toplumsal kesimler üzerindeki etkileri; küresel ekonomi içinde Türkiye’nin yeri.

Koordinatörleri
Derya Gültekin
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022