Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKT 527 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ekonomik Küreselleşme
İngilizce Economic Globalization
Dersin Kodu
IKT 527 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Derya Karakaş
Dersin Amaçları 1. küresel ekonominin boyutlarının ve küreselleşme olgusunun gerisinde yatan temel dinamiklerin anlaşılması.
2. küreselleşme sürecini yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerde şekillendiren ana aktörler olan ulusötesi şirket ve devlet stratejilerinin tartışılması.
3. küreselleşme sürecinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere etkilerinin anlaşılması.
Dersin Tanımı Küreselleşme kavramı ve küreselleşme tartışmaları; üretim, ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlarda küresel eğilimler; ulus-ötesi şirketler ve bu şirketlerin küresel üretim ağları, küreselleşme karşısında ulus devletin gücüne dair teorik yaklaşımlar; çeşitli ülke örneklerinde devlet politikalarında gözlemlenen farklılaşmalar; çokuluslu şirketlerin milliyeti; devletler ile ulus-ötesi şirketler arasındaki pazarlık ilişkisi; küreselleşmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı toplumsal kesimler üzerindeki etkileri; küresel ekonomi içinde Türkiye’nin yeri.
Dersin Çıktıları I. Küresel ekonominin yerel, bölgesel ve küresel düzeyde işleyiş süreçlerini ve bu ölçekler arasındaki etkileşimlerini kavrama,
II. Küreselleşmenin temel bir aktörü olan ulusötesi şirketlerin uyguladıkları stratejileri ve bu stratejilerin küresel ekonomik coğrafyayı nasıl şekillendirdiğini sorgulama,
III. Küreselleşme ve devlet ilişkisine dair farklı teorik yaklaşımları anlama ve bu teorileri güncel ve tarihsel gelişmelere uygulayabilme,
IV. Devletlerin iktisadi politikalarını farklı ülke örneklerinde karşılaştırmalı olarak tartışma,
V. Ulusötesi şirketler ve devletler arasındaki pazarlık ilişkisinin ardında yatan dinamikleri örnek olaylar temelinde değerlendirme,
VI. Ekonomik küreselleşmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı toplumsal kesimler üzerindeki etkilerini ayrıştırabilme,
VII. Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi içindeki yerini tarihsel bir bakış açısıyla kavrama
VIII. Anlaşılır ve düzenli bir şekilde yazılı ve sözel sunum yapabilme becerilerini kazanır.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Peter Dicken, Global Shift-Mapping the Changing Contours of the World Economy , 2011 (6th. Edition), the Guildford Press: New York.
Diğer Referanslar S.Güzelsarı (2008) Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü- Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma, SAV Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020