Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 552 - Fikri-Sınaii Mülkiyet Hukuku
 

ISS 552 - Fikri-Sınaii Mülkiyet Hukuku

Dersin Amaçları

Ders;
1.Fikirlerin korunması için kullanılacak hukuki araçları tanıtmayı,
2. Ortaya çıkan bir fikir için en uygun koruma tipinin ne olabileceğini tartışmayı,
3.Bir fikri mülkiyet hakkına konu olan fikrin başkaları tarafından kullanılmasının ne şekilde engellenebileceğini tartışmayı ve,
4. Fikirlerin ticarileştirilmesi için kullanılabilecek hukuki alternatifleri analiz etmeyi
amaçlamaktadır.

Dersin Tanımı

Fikri mülkiyet hakları kavramı, kapsamı, tarihi gelişimi ve kaynakları, dünyadaki uygulamalar, fikri mülkiyet haklarının türleri: özellikle telif hakları, marka, ticari sır ve patent, korumanın şartları, fikri mülkiyet hakkına tecavüz ve tecavüz halinde hak sahibinin yetkileri, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi, özellikle lisans sözleşmeleri.

Koordinatörleri
Özgür Öztürk
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024