Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 552 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Fikirlerin korunmasının önemi, Fikri mülkiyet hakkı türleri, Tarihi gelişim, Uluslararası kurallar
Karahan, 1-36
2 Fikri mülkiyet haklarının korunması yolları, Hukuk ve ceza davaları, Hukuk davalarında talepler, İhtiyati tedbirler
Karahan, 370-384
3 Eser sahibinin hakları, hakkın konusu “eser”, eser sahibi
Karahan, 37-78; 144-148.
4 Eser sahibinin hakları: Maddi haklar, manevi haklar, hakkın ihlali, hakka getirilen sınırlamalar
Karahan, 78-112; 135-143.
5 Marka, Marka sistemi, Marka tescil prosedürü, Marka tescil şartları, tescil için mutlak ve nisbi red sebepleri
Karahan, 153-183
6 Markanın sağladığı haklar ve sınırları, Marka hakkına tecavüz, Hakkın sona ermesi
Karahan, 183-198
7 Patentler, Patent sistemi, Patent tescil prosedürü,
Karahan, 199-205; 213-230
8 Patent verilebilirlik şartları
Karahan, 205-212
9 Patent hakkına tecavüz, Hakkın sona ermesi
Karahan, 231-264
10 Ticari sırlar, nitelikleri, sorumluluk şartları, Ticari sır – patent koruması tercihi, hak sahibinin talepleri; Yıl içi sınavı
Karahan, 403-406
11 Tasarım hakkı, Tasarım korunması sistemi, Tasarım tescil şartları, tescilsiz tasarımların korunması Karahan, 265-305
12 Lisans sözleşmeleri I
Karahan, 354-365
13 Lisans sözleşmeleri II
14 Fikri mülkiyet hakkı ve rekabet kuralları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022