Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 505 - Kültür Tarihi
 

IMT 505 - Kültür Tarihi

Dersin Amaçları

- Mimari ve iç mimari uygulamaların, üretildikleri dönemdeki sosyo-politik ve kültürel ortam gözönüne alınarak değerlendirilmesini sağlamak,
- Mimarlık kültürünü tanımak,
- Kültürü oluşturan farklı katmanlar hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Tanımı

Kültür kavramınn tanımlanması; tarihi bir perspektiften kültür ve sanat ilişkisi üzerine kuramsal giriş; interdisipliner bir bakış açısıyla din, siyasal düşünceler, bilim ve sosyo-ekonomik yapının sanatın biçimlendirme ve anlamlandırma dinamikleri üzerindeki etkisinin irdelenmesi; bu etkinin farklı sanat dallarındaki (müzik, edebiyat, gösteri sanatları vs.) yönelimi, karşılaştırmalı bir değerlendirme; seçilecek dönemler üzerine yoğunlaşarak
döneminin tarihsel eşikleri, düşünce akımları, önemli yapıt ve metinlerinin incelenmesi

Koordinatörleri
Ayşe Hilal Uğurlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022