Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKT 503 - Makroiktisat I
 

IKT 503 - Makroiktisat I

Dersin Amaçları

Bu derste, milli gelir, iktisadi büyüme, enflasyon, işsizlik, tüketim, yatırım gibi temel makroiktisadi büyükler, bunların ölçülmesi, mal ve para piyasaları ve bu piyasalardaki denge konuları, makroiktisadi teoriler ve modeller çerçevesinde ele alınacaktır.

Dersin Tanımı

Büyümenin sürdürülebilirliği, kaynakların istihdamı ve fiyatların istikrarı her ekonomini temel amaçlarıdır. Makroiktisat, karar vericiler olan hanehalkı, firmalar ve devletin kararlarını bir bütün olarak ele alıp, bu kararlar arasındaki ilişkileri ve bunların ikisadi analizlerini yapmayı öğretir.

Koordinatörleri
Fuat Erdal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022