Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKT 503 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Makroiktisat I
İngilizce Macroeconomics I3
Dersin Kodu
IKT 503 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fuat Erdal
Dersin Amaçları Bu derste, milli gelir, iktisadi büyüme, enflasyon, işsizlik, tüketim, yatırım gibi temel makroiktisadi büyükler, bunların ölçülmesi, mal ve para piyasaları ve bu piyasalardaki denge konuları, makroiktisadi teoriler ve modeller çerçevesinde ele alınacaktır.
Dersin Tanımı Büyümenin sürdürülebilirliği, kaynakların istihdamı ve fiyatların istikrarı her ekonomini temel amaçlarıdır. Makroiktisat, karar vericiler olan hanehalkı, firmalar ve devletin kararlarını bir bütün olarak ele alıp, bu kararlar arasındaki ilişkileri ve bunların ikisadi analizlerini yapmayı öğretir.
Dersin Çıktıları İktisadi politikaları tasarlayacak, analiz edecek ve yorumlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı - Blanchard: Macroeconomics
- Mankiw: Intermediate Macroeconomics
- Hal and Taylor: Macroeconomics
- Barro: Macroeconomics
- Romer: Advanced Macroeconomics
- Unsal: Makroiktisat
- Yıldırım, Karaman ve Taşdemir: Makroekonomi
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022