Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 508E - Mimarlık ve Tasarımda Kültürel Bağlam
 

IMT 508E - Mimarlık ve Tasarımda Kültürel Bağlam

Dersin Amaçları

Küreselleşen dünyada kültürel kimliğin rolüne vurgu yaparak mimarlığı anlamak ve
deneyimlemek,
2. Tasarım olgusunu yerel, küresel ve kültürel etkileşim bağlamında tartışmak,
3. Teorik ve uygulamalı konuları ve birbirleriyle olan ilişkileri tartışmak,
4. Kültürel niteliği olan çevreleri deneyimlemek ve teoriyi pratikle bütünleştirmek.

Dersin Tanımı

Kültürel değerlerin ve sosyal yapıların / yaşam biçimlerinin mimarlık üzerindeki etkilerini anlamak için bütüncül bir yaklaşım; kültürel olarak etkileşim alanlarını, tarihsel eşiklerini ve tasarımını etkileyen dönüm noktalarını; nesnelleşmiş mimari çağında “anlam” kavramının sorunsallaştırılması; yerel ve küresel değerlerin diyalektiği olarak özgünlük ve geleneksel Türk mimarisinin yeniden tasarımı üzerine tartışmalar; “aura” ve “orijinal” sorunu; gerçek ve sanal arasında; toplumu tüketme, mekanın üretim-tüketim ilişkileri, kişiselden toplumsal uzanan çeşitli mekânsal ölçekler üzerine tartışmalar; mimarlık üretiminde imge gücü; ürünü yönlendiren maddi / görsel kültür, politik ve sosyal olaylar, bilimsel gelişmeler, felsefe, günlük yaşam.

Koordinatörleri
Özge Cordan
Özge Cordan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023