Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 508E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlık ve Tasarımda Kültürel Bağlam
İngilizce Archit.&Design in Cult.Context
Dersin Kodu
IMT 508E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Özge Cordan
Özge Cordan
Dersin Amaçları Küreselleşen dünyada kültürel kimliğin rolüne vurgu yaparak mimarlığı anlamak ve
deneyimlemek,
2. Tasarım olgusunu yerel, küresel ve kültürel etkileşim bağlamında tartışmak,
3. Teorik ve uygulamalı konuları ve birbirleriyle olan ilişkileri tartışmak,
4. Kültürel niteliği olan çevreleri deneyimlemek ve teoriyi pratikle bütünleştirmek.
Dersin Tanımı Kültürel değerlerin ve sosyal yapıların / yaşam biçimlerinin mimarlık üzerindeki etkilerini anlamak için bütüncül bir yaklaşım; kültürel olarak etkileşim alanlarını, tarihsel eşiklerini ve tasarımını etkileyen dönüm noktalarını; nesnelleşmiş mimari çağında “anlam” kavramının sorunsallaştırılması; yerel ve küresel değerlerin diyalektiği olarak özgünlük ve geleneksel Türk mimarisinin yeniden tasarımı üzerine tartışmalar; “aura” ve “orijinal” sorunu; gerçek ve sanal arasında; toplumu tüketme, mekanın üretim-tüketim ilişkileri, kişiselden toplumsal uzanan çeşitli mekânsal ölçekler üzerine tartışmalar; mimarlık üretiminde imge gücü; ürünü yönlendiren maddi / görsel kültür, politik ve sosyal olaylar, bilimsel gelişmeler, felsefe, günlük yaşam.
Dersin Çıktıları I. Tasarım olgusunu bütüncül olarak yerel, küresel ölçeklerde ve kültürel etkileşim
bağlamında tartışarak irdeleme bilgi ve becerisi,
II. Yerel ve küresel değerler ile mimarlık ve tasarım sorunları hakkında farkındalık
kazanma yetkinliği;
III. Mimarlık, sanat ve diğer kültür ürünleri arasındaki paralellikleri yerel ve küresel kültür
ortamı üzerinden yeniden düşünebilme becerisi;
IV. Eleştirel bakış açısıyla farklı kültür ürünlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme
yetkinliği,
V. Çeşitli iletişim araçlarını kullanarak teori ve pratiği bütünleştirebilme bilgi ve becerisi
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Terry Eagleton 2007 The Idea of Culture, Blackwell Publishing
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020