Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 5034E - Du¨nya Mu¨zikleri Teorisi
 

MYE 5034E - Du¨nya Mu¨zikleri Teorisi

Dersin Amaçları

1, Transkripsiyon yo¨ntemlerini, varolan sorunlarını o¨gˆrenmek ve bu konularla ilgili yorum yapabilmek,
2, Alt disiplinleri takip edebilmek ic¸in gerekli arac¸ları o¨gˆrenmek,
3, Du¨nya mu¨ziklerinin analizinde kullanılan bas¸lıca c¸o¨zu¨mleme c¸es¸itleri u¨zerinde genel bir degˆerlendirme yapmak, Avrupa mu¨zikleri ile ne tu¨r farklılıklar ve kesis¸meler barındırdıklarını o¨gˆrenmek,
4, C¸es¸itli c¸o¨zu¨mleme tekniklerini o¨gˆrenerek, disiplinlerarası bakıs¸ ac¸ıs¸ını genis¸letmek,

Dersin Tanımı

Du¨nya mu¨ziklerini analiz etmek ve kuramlar olus¸turmak ic¸in gerekli arac¸lar (bilgiler), kulak (duyus¸) egˆitimi, du¨nya mu¨ziklerinde kullanılan ses aralıkları, mu¨zigˆin grafik ile go¨sterimi, etnomu¨zikolojide kullanılan analitik metodlar, ku¨ltu¨rlerarası bagˆlamda incelenen mu¨ziklerdeki yapı tas¸ları, ku¨ltu¨rel, bilis¸sel ve go¨stergebilimsel bakıs¸ ac¸ıları,

Koordinatörleri
Jeremy Jonathan Woodruff
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023