Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 519 - Gelenek.Müzik.Transk.&Analiz
 

MZJ 519 - Gelenek.Müzik.Transk.&Analiz

Dersin Amaçları

• Müzik çalışmalarında transkripsiyon ve analizin kavramsal çerçevesinin tartışılması.
• Tarihsel süreçte transkripsiyon ve analizin kullanım biçimlerinin geçirdiği dönüşümün anlaşılması.
• Muhtelif yazılı ve sözlü müzik kültürleri hakkında yapılan çalışmalarda kullanılan transkripsiyon ve analiz metotlarının anlaşılması.
• Geleneksel ve güncel yöntemlerle transkripsiyon ve analiz çalışmaları deneyimlemek.
• Transkripsiyon ve analizden elden edilen bulgular çerçevesinde müzikolojik söylemler oluşturmak.

Dersin Tanımı

Müzikoloji araştırmalarında transkripsiyon ve notasyon. Müzikolojide transkripsiyonun tarihi. Farklı notasyon yaklaşımlarının transkripsiyonda kullanım biçimleri, sesin görsel temsili üzerine tartışmalar, metot karşılaştırmaları. Müzikoloji araştırmalarında analiz yaklaşımları, transkripsiyon ve analiz arasındaki ilişki. Transkripsiyon ve analizin multimedya analizi ve eleştirel teoride kullanım alanları, güncel tartışmalar. Bilgisayar destekli transkripsiyon ve analiz yaklaşımları, hesaplamalı müzikoloji. Seçili monograflarda transkripsiyon ve analiz incelemeleri.

Koordinatörleri
Serkan Şener
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024