Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BTT 518E - Osmanlı Dünyasında Bilim ve Teknoloji
 

BTT 518E - Osmanlı Dünyasında Bilim ve Teknoloji

Dersin Amaçları

1. Ders, öğrencileri Osmanlı İmparatorluğu'nda bilim ve teknoloji tarihi literatürü ve birincil kaynaklarla tanıştırmayı amaçlar.
2. Ders, öğrencileri Osmanlı İmparatorluğu'nda bilim ve teknolojinin tarihsel incelemesi üzerine arşiv metodolojisi ve uygulamalarıyla tanıştıracaktır.
3. Ders, öğrencilere arşiv araştırması uygulamalarının yanı sıra birincil kaynaklara eleştirel yaklaşımla birlikte analitik okuma ve yazma becerisi kazandıracaktır.

Dersin Tanımı

Osmanlı Tarihi'nde bilim ve teknoloji çalışmaları literatürü ve kaynaklar,
Osmanlı İmparatorluğu'nda kitap ve okuma kültürü (Kitap okuma cemiyetleri, kitapların dolaşımı, el yazması ve matbu kitaplardan örnekler)
Osmanlı İmparatorluğu'nda kütüphaneler (vakıf kütüphaneleri, kişisel kütüphaneler, sahaflar, Mühendishane Kütüphanesi, Mühendis Mekteb-i Alisi Kütüphanesi)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim - I (15-17. yüzyıllarda medreseler ve ilköğretim, 18. ve 19. yüzyıllarda eğitimde modernleşmede ilk adımlar)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim - II (Mesleki-teknik eğitimin gelişimi - Sanayi mektepleri, Kondüktör Mektebi, Ziraat Mektebi, Tayyare Mektebi, Baytar Mektebi ...)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim - III (Mühendis Mekteb-i Alisi)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Denizcilik (Kadırga'dan kalyona, buharlı gemilerden drednota)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri Teknoloji
Osmanlı İmparatorluğu'nda Nafia Faaliyetleri (yol, köprü, liman, demiryolu yapımı, kentlerde yeni ulaşım teknolojileri)
Osmanlı İmparatorluğu ve Elektrik Teknolojisi
Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Fuarlarına Katılımı (Londra, Viyana, Paris, Chicago Dünya Fuarları)
Osmanlı İmparatorluğu'nda Tıp Tarihi (Hastalıklar-Osmanlı İmparatorluğu'nda Veba ... / 19. yüzyılda kamu sağlığı, savaşlar ve devletin sağlık alanındaki değişen rolü)
Osmanlı İmparatorluğu'nda fotoğraf ve sinema

Koordinatörleri
Ulaş Duygu Aysal Cin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024