Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / STR 521 - Sanat Teorileri
 

STR 521 - Sanat Teorileri

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, lisans üstü seviyedeki öğrencilere tarih boyunca sanatın üretiminde, alımlanışında ve kurumsallaşmasında önemli rol oynamış olan belli başlı felsefi yaklaşımları tanıtmaktır.

Dersin Tanımı

Ders boyunca özellikle Batı sanatı ve düşüncesi geleneğinde etkili olmuş temsil, estetik beğeni, sanatsal yaratıcılık, duyu-kavram ilişkisi gibi başlıca fikir ve sorunlar ele alınacaktır. Bu konulara dair felsefi tartışmalar ele alınırken, başlıca araştırma nesnemiz olan “sanat” kavramının kendisinin ortaya çıkışı ve sorgulanışı tarihsel-felsefi düzlemde tartışılacaktır. Aynı çerçeve kapsamında “sanat tarihi”nin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışını hazırlayan düşünsel koşullara değinilecek, günümüzde sanat tarihinin nasıl ele alınabileceğine dair tartışmalar yürütülecektir.

Koordinatörleri
Kerem Eksen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024