Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi
 

Maden Fakültesi

Maden Fakültesi ülkemizin yerüstü ve yeraltı kaynaklarını çeşitli yöntemlerle bulan, işletip geliştiren mühendisler yetiştirmektedir. Öğrencilere hizmet veren 2 adet bilgisayar laboratuarı ve modern bir kitaplık bulunmaktadır. Fakültede eğitim araştırma ve endüstriyel hizmet verebilecek yeterli donanımlara sahip 23 laboratuvarda mesleki deneyler yapılmaktadır.

Bölümler

  • Maden Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Jeofizik Mühendisliği
  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
  • Cevher Hazırlama Mühendisliği
 

 

Dersler
AKM 204 Akışkanlar Mekaniği
AKM 204 Akışkanlar Mekaniği
CHZ 000 Tez Çalışması
CHZ 101 Cevher Hazırlamaya Giriş
CHZ 101 Cevher Hazırlama Mühendisliğine Giriş
CHZ 103 Cevher Haz. Müh. Giriş ve Etik
CHZ 103 Cevher Haz. Müh. Giriş ve Etik
CHZ 103 Cevher Haz. Müh. Giriş ve Etik
CHZ 104 Mineraloji ve Petrografi
CHZ 211 tanecik teknolojisi
CHZ 213 Zenginlstirme Önc.Haz. İşlml.
CHZ 224E Yüzey ve Kolloid Kimyası
CHZ 224E Yüzey ve Kolloid Kimyası
CHZ 224E Yüzey ve Kolloid Kimyası
CHZ 232 Zenginlstirme Önc.Haz. İşlml.
CHZ 232 Zenginlstirme Önc.Haz. İşlml.
CHZ 242 Proses Mineralojisi
CHZ 242E Proses Mineralojisi
CHZ 306 Cevher Haz.Akışkanlar Mek.
CHZ 308 Cevher Hazırlamada İş Güven.
CHZ 310 Cevher Haz. Tesis Otomasyonu
CHZ 310 Cevher Haz. Tesis Otomasyonu
CHZ 310E Cevher Hazırlama Tesis Otomasyonu
CHZ 311 Fiziksel Zeng. Yöntemleri
CHZ 311 Fiziksel Zeng. Yöntemleri (NEW)
CHZ 311E Fiziksel Zenginleştirme Yöntenleri
CHZ 311E Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri
CHZ 312E Metalurji I
CHZ 318 Endüstriyel Hammaddeler
CHZ 318 Endüstriyel Hammaddeler
CHZ 318E Endüstriyel Hammaddeler
CHZ 320E Metalurji II
CHZ 321 Kömür Hazırlama
CHZ 321 Kömür Hazırlama
CHZ 321E Kömür Hazırlama
CHZ 321E Kömür Hazırlama
CHZ 321E Kömür Hazırlama
CHZ 323 Maden Yatakları
CHZ 323 Maden Yatakları
CHZ 323 Maden Yatakları
CHZ 325 Kömür Hazırlama
CHZ 328E Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları
CHZ 332E Flotasyon ve Flokülasyon
CHZ 342E Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları
CHZ 348E Katı Malzemelerin Yönetimi
CHZ 352 Kömür Teknolojisi
CHZ 352E Kömür Teknolojisi
CHZ 352E Kömür Teknolojisi
CHZ 354 Susuzlandırma ve Kurutma
CHZ 354E Susuzlandırma ve Kurutma
CHZ 358E Kömür Hazırlama Tesislerinde Performans Değerlendirme
CHZ 400 Staj
CHZ 411E Metalurji II
CHZ 421 Cevher Haz. Proses Tasarımı
CHZ 421 Cevher Haz. Proses Tasarımı
CHZ 421 Cevher Haz. Proses Tasarımı
CHZ 421E Cevher HAzırlama Proses Tasarımı
CHZ 422 424-Cev.Haz.Tesis Yönetimi ve Ekon
CHZ 422E Cevher Hazırlamada Tesis Yönetimi ve Ekonomisi
CHZ 422E Cevher Hazırlamada Tesis Yönetimi ve Ekonomisi
CHZ 431E Katı Malzemelerin Yönetimi
CHZ 432 Cevher Haz. Tesis Tasarımı
CHZ 432 Cevher Haz. Tesis Tasarımı
CHZ 432 Cevher Haz. Tesis Tasarımı
CHZ 433E Bor prosesleri ve uygulamaları
CHZ 433E Bor Prosesleri ve Uygulamaları
CHZ 434 Çimento Hammad. ve Tekn.
CHZ 434E Çimento Hammaddeleri ve Teknolojisi
CHZ 435E Cevher Hazırlamada Biyoteknolojik Uygulamalar
CHZ 436 İleri Teknoloji Hammaddeleri
CHZ 436 İleri Teknoloji Hammaddeleri
CHZ 437 Kömür Hazırlamada Model.&Sim.
CHZ 439 Çimento Hammaddeleri ve Teknolojisi
CHZ 442E Endüstriyel ve Mineral Atıklarının Islahı
CHZ 442E Endüstriyel ve Mineral Atıklarının İyileştirilmesi
CHZ 446 İleri Teknoloji Hammaddeleri
CHZ 452E Cevher Hazırlama ve Çevre
CHZ 454 Susuzlandırma ve Kurutma
CHZ 454 Susuzlandırma ve Kurutma
CHZ 458E Endüstriyel ve Mineral Atıklarının Islahı
CHZ 4901 Cevher Hazırl. Müh. Tasarımı I
CHZ 492 Bitirme Çalışması
CHZ 492 Bitirme Çalışması
CHZ 492 Bitirme Çalışması
CHZ 492E Bitirme Çalışması
DAN-MD --- Akademik Danışmanlık
ETK 101E Mühendislik Etiği
ETK 101E Mühendislik Etiği
ETK 101E Mühendislik Etiği
ETK 101E MÜHENDİSLİK ETİĞİ
ETK 101E Mühendislik etiği
ETK 101E Mühendislik Etiği
ETK 101E ETİK
ETK 101E Mühendislik Etiği
ETK 101E Mühendislik Etiği
ETK 101E Mühendislik Etiği
ETK 101E Mühendislik Etiği
ILT 101E Teknik Yazım ve Sunum
JEF 111 Jeofizik Mühendisliğine Giriş
JEF 111 Jeofizik Mühendisliğine Giriş
JEF 111E Jeofizik Mühendisliğine Giriş
JEF 111E Jeofizik Mühendisliğine Giriş
JEF 111E Jeofizik Mühendisliğine Giriş
JEF 205E Yer Fiziği
JEF 207E Yer Fizigi
JEF 208E Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları
JEF 208E Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları
JEF 212E Veri İşlem
JEF 212E Veri Islem
JEF 222 Uygulamalı Jeofizik
JEF 222 Arama Jeofiziğinin Temelleri
JEF 222 Arama Jeofiziğinin Temelleri
JEF 222E Arama Jeofiziğinin Temelleri
JEF 222E Arama Jeofiziğinin Temelleri
JEF 232 Mineraloji ve Petrografi
JEF 232 Mineraloji ve Petrografi
JEF 232E Mineraloji ve Petrografi
JEF 232E Mineraloji ve Petrografi
JEF 310E Jeodinamik
JEF 311E Sismoloji
JEF 311E Sismoloji
JEF 311E Sismoloji
JEF 312 Sondaj Tekniği
JEF 318 Kuyu Jeofiziği
JEF 318 Kuyu Jeofiziği
JEF 318 Kuyu Jeofiziği
JEF 318 Kuyu Jeofiziği
JEF 320 Maden Jeofiziği
JEF 320 Maden Jeofiziği
JEF 321 Elektrik Prospeksiyon
JEF 321 Elektrik Prospeksiyon
JEF 322 Jeomanyetizma
JEF 322E Jeomanyetizma
JEF 325 Jeofizikte Modelleme
JEF 326 Jeotermal Aramalar
JEF 331 Elektromanyetik Prospeksiyon
JEF 331 Elektromanyetik Prospeksiyon
JEF 331E Elektromanyetik Prospeksiyon
JEF 334E Sismik Prospeksiyon
JEF 341 Jeofizik
JEF 341E Jeofizik
JEF 341E Jeofizik
JEF 341E Jeofizik
JEF 341E Jeofizik
JEF 344 Jeofizikte Ölçmeler
JEF 344 Jeofizikte Ölçmeler
JEF 344E Jeofizikte Ölçmeler
JEF 346 Jeofizikte Ölçmeler
JEF 346E Jeofizikte Ölçmeler
JEF 408E Sismotektonik
JEF 408E Sismotektonik
JEF 423E Çevre Jeofiziği
JEF 423E Çevre Jeofiziği
JEF 425 Mühendislik Jeofiziği
JEF 425 Mühendislik Jeofiziği
JEF 425E Mühendislik Jeofiziği
JEF 428E Jeofizikte Popüler Makaleler
JEF 428E Jeofizikte Popüler Makaleler
JEF 428E Jeofizikte Popüler Makaleler
JEF 430E Deniz Jeofiziği
JEF 432E Yeraltısuyu Aramaları
JEF 432E Yeraltısuyu Aramaları
JEF 432E Groundwater Exploration
JEF 436E Hidrokarbon Jeofiziği
JEF 438 Sismik Yorumlama
JEF 440 Paleomanyetizma
JEF 442 Arkeo-Jeofizik
JEF 446E Mühendislik Sismolojisi
JEF 451 Gravite ve Manyetik Prospeksiyon
JEF 451E Gravite ve Manyetik Prospeksiyon
JEF 451E Gravite ve Manyetik Prospeksiyon
JEF 452 Mühendislik Sismolojisi
JEF 4901 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi - 1
JEF 4901 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi I
JEF 4901 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi I
JEF 4901 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi I
JEF 4901 GURUP-3 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi I
JEF 4901 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi I
JEF 4901E Jeofizikte tasarım
JEF 4902 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi II
JEF 4902 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi II
JEF 4902 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi II
JEF 4902 Jeofizik Müh.Tasarım Projesi II
JEF 4902E Jeofizik Müh.Tasarım Projesi II
JEF 4902E Jeofizik Müh.Tasarım Projesi II
JEF 492 Bitirme Projesi
JEF 492 Bitirme Çalışması
JEF 492 Bitirme Çalışması
JEF 492 Bitirme Çalışması
JEF 492 Bitirme Çalışması
JEF 492 Bitirme Çalışması
JEF 492E Graduation Project
JEF 492E Bitirme Tezi
JEO 000 Staj
JEO 000 STAJ
JEO 000 Jeoistatistik
JEO 111 Kristalografi
JEO 111 Kristalografi
JEO 112 Genel Jeoloji
JEO 112 Genel Jeoloji
JEO 112E General Geology
JEO 112E Genel Jeoloji
JEO 112E Genel Jeoloji
JEO 112E General Geology
JEO 112E Genel Jeoloji
JEO 112E Genel Jeoloji
JEO 113 Kristalografi
JEO 114E Genel Jeoloji
JEO 115 Genel Jeoloji
JEO 115 Genel Jeoloji
JEO 115 Genel Jeoloji
JEO 117 Genel Jeoloji
JEO 117 Genel Jeoloji
JEO 121 Yer Bilimlerinde Tasarı Geometri
JEO 121 Yer Bilimlerinde Tasarım
JEO 121 Yer Bilimlerinde Tasarım
JEO 131 Jeoloji Mühendisliğine Giriş
JEO 131E Jeoloji Mühendisliğine Giriş
JEO 204E Petrog. of Magmatic Rocks
JEO 204E Magmatik Kayalar petrografisi
JEO 204E Magmatik Kayalar petrografisi
JEO 211 Mineraloji
JEO 211 Mineraloji
JEO 211 Mineraloji
JEO 211E Mineraloji
JEO 211E Mineraloji
JEO 212E Jeolojide Kimyasal Denge
JEO 214E Magm. & Met. Kayaç Petrografisi
JEO 214E Magmatik ve Metamorfik Kayaçlar Petrografisi
JEO 214E Magmatik ve Metamorfik Kayaçlar Petrografisi
JEO 218 Jeolojide Termodinamik
JEO 218 Jeolojide Termodinamik
JEO 222 Jeomekanik
JEO 222E Jeomekanik
JEO 222E Jeomekanik
JEO 223 Paleontoloji
JEO 223E Paleontoloji
JEO 223E Paleontoloji
JEO 242 Optik Mineraloji
JEO 242 Optik Mineraloji
JEO 242 Optik Mineraloji
JEO 242E Optik Mineraloji
JEO 254 Yapısal Jeolojiye Giriş
JEO 254 Yapısal Jeolojiye Giriş
JEO 256E Yapısal Jeoloji
JEO 256E Yapısal Jeoloji
JEO 256E Yapısal Jeoloji
JEO 262 Stratigrafi
JEO 262E Stratigrafi
JEO 262E Stratigrafi
JEO 263 Ölçme Bilgisi
JEO 263 Ölçme Bilgisi
JEO 263 Ölçme Bilgisi
JEO 272 Jeolojide Termodinamik
JEO 272 Jeolojide Termodinamik
JEO 301 Metamorfik Kayaç Petrografisi
JEO 303E Jeofiziğe Giriş
JEO 304 Madenciliğin Esasları
JEO 307E Jeokimya
JEO 310E Jeomikrobiyoloji
JEO 310E Jeomikrobiyoloji
JEO 311 Şev Stabilitesi Analizleri
JEO 312 Saha Jeoloji
JEO 312 Saha Jeoloji
JEO 314 Kayaç Yapıcı Mineraller
JEO 315 Jeolojide Arz. ve Hrta Tekn.
JEO 315 Jeolojide Arz. ve Hrta Tekn.
JEO 315E Jeolojide Arazi ve Harita Teknikleri
JEO 316 Kıymetli Mineral ve Kayaçlar
JEO 316 Kıymetli Mineral ve Kayaçlar
JEO 317 Jeoloji Haritaları & Kartografya
JEO 317 Jeoloji Haritaları & Kartografya
JEO 317 Jeoloji Haritaları & Kartografya
JEO 319 Madencilik Bilgisi
JEO 319 Madencilik Bilgisi
JEO 321E Maden Yatakları
JEO 322 Hidrojeoloji
JEO 322 Hidrojeoloji
JEO 322 Hidrojeoloji
JEO 322 Hidrojeoloji
JEO 322 Hidrojeoloji
JEO 322E Hydrogeology
JEO 322E Hidrojeoloji
JEO 322E Yeraltısuları Jeolojisi (Hidrojeoloji)
JEO 323 Jeokimya
JEO 323E Jeokimya- CRN: 11626
JEO 325 Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları
JEO 325 Jeolojide Bilgisayar Uygul
JEO 326 Yapı Gereçleri Jeolojisi
JEO 330 Maden Yatakları
JEO 331 Petrografi
JEO 331 Petrografi
JEO 331E Petrografi
JEO 331E Petrography
JEO 332E Petroloji
JEO 332E Petroloji
JEO 334 Yeraltı Jeolojisi
JEO 334 Yeraltı Jeolojisi
JEO 334 Yeraltı Jeolojisi
JEO 334 Yeraltı Jeolojisi
JEO 334E Yeraltı Jeolojisi
JEO 335 Zemin Mekaniği
JEO 338 Maden Aramaları
JEO 338 Maden Aramaları
JEO 338E Maden Arama
JEO 339 Maden Yatakları
JEO 339 Maden Yatakları
JEO 340E Jeomorfoloji
JEO 340E Jeomorfoloji
JEO 342 Metamorfik Petroloji
JEO 343 Sondaj Tekniği
JEO 346 Kaya Mekaniği
JEO 347 Kaya Mekaniği
JEO 347E Deneysel Kaya Mekaniği
JEO 347E Uygulamalı Kaya Mekaniği
JEO 348 Sedimanter Kayaç Petrografisi
JEO 348 Sedimanter Kayaç Petrografisi
JEO 348E Sedimanter Kayaç Petrografisi
JEO 349 Magm.&Metamorfik Kayaç Petrog.
JEO 349E Magmattik & Metamorfik kayaç petrografisi
JEO 351 Jeoistatistik
JEO 355E Sedimantoloji
JEO 357 Deneysel Kaya Mekaniği
JEO 357 Deneysel Kaya Mekaniği
JEO 357E Deneysel Kaya Mekaniği
JEO 361 Jeolojik Haritalar&Kartografya
JEO 362 Hidrojeoloji
JEO 370 Sondaj Tekniği
JEO 390E Kuyu Logları
JEO 391 Zemin Mekaniğine Giriş
JEO 409 Türkiye Jeolojisi
JEO 409 Türkiye Jeolojisi
JEO 410E Jeolojide Uzaktan Algılama
JEO 411E Tektonik
JEO 411E Tektonik
JEO 412 Endüstriyel Hammaddeler
JEO 412 Endüstriyel Hammaddeler
JEO 412 Endüstriyel Hammaddeler
JEO 412E Endüstriyel Hammaddeler
JEO 413 Jeologlar için Autocad
JEO 413 Jeologlar için Autocad
JEO 417 Türkiye Jeolojisi
JEO 417 Türkiye Jeolojisi
JEO 418E Hidrojeokimya
JEO 419 Uygulamalı Mineraloji
JEO 420E Adli Jeoloji
JEO 421E Jeokimya
JEO 423 Maden Yataklarının Değerl
JEO 423 Maden Yataklarının Değerl
JEO 424 Volkanoloji
JEO 425 Magmatik Petroloji
JEO 431 Mühendislik Jeolojisi
JEO 431E Mühendislik Jeolojisi
JEO 431E Mühendislik Jeolojisi
JEO 436E Yerbilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri
JEO 436E Yerbilimlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri
JEO 437 Tıbbi Jeoloji
JEO 438 Çevre Jeolojisi
JEO 438 Çevre Jeolojisi
JEO 438 Çevre Jeolojisi
JEO 438 Çevre Jeolojisi
JEO 444E Deniz Jeolojisi
JEO 444E Marine Geology
JEO 445E Petrol ve Doğal Gaz Jeolojisi
JEO 445E Petrol Jeolojısı
JEO 445E Petrol ve Doğal Gaz Jeolojisi
JEO 446E Çevre Jeokimyası
JEO 446E Çevre Jeokimyası
JEO 448E Neotektonik
JEO 448E Neotectonics
JEO 4901 Jeoloji Müh. Tasarımı I
JEO 4901 Jeoloji Müh. Tasarımı I
JEO 4901E Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım I
JEO 4902 Jeoloji Müh. Tasarımı II
JEO 4902 Jeoloji Müh. Tasarımı II
JEO 4902E Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım II
JEO 492 Bitirme Çalışması
JEO 492 Bitirme Çalışması
JEO 492 Bitirme Çalışması
JEO 492 Bitirme Çalışması
JEO 492E Bitirme Tasarım Projesi
MAD 000 YER 2024 Sempozyumu
MAD 000 MADEN MÜH ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL SINIF
MAD 000 Akademik Danışmanlık
MAD 101E Maden Mühendisleri için Teknik Çizim Uygulamaları
MAD 111 Maden Müh Giriş
MAD 111 Maden Müh Giriş
MAD 111 Maden Müh Giriş
MAD 111E Maden Müh Giriş
MAD 205 Mineraloji ve Petrografi
MAD 211E Mineraloji
MAD 211E Mineraloji
MAD 211E Mineraloji
MAD 213 Maden Üretim Teknolojisi
MAD 232 Açık İşletmeler
MAD 232E Açık İşletmeler
MAD 241 Patlayıcı Madde Tek. ve Uygula
MAD 241E Patlayıcı Madde Teknolojisi ve Uygulamaları
MAD 243 Yeraltı Maden İşletmeciliği
MAD 243E Yeraltı Maden İşletmeciliği
MAD 252E Madencilik ve Çevre
MAD 254E Strength of Materials for Mining Engineers
MAD 254E Maden Mühedisleri için Mukavemet
MAD 254E Maden Mühendisleri İçin Mukavemet
MAD 254E Maden Mühendisleri İçin Mukavemet
MAD 302E Madencilik ve Çevre
MAD 304E Sondaj Teknikleri
MAD 307 Cevher Hazırlama 1
MAD 308 Cevher Hazırlama II
MAD 308 Cevher Hazırlama II
MAD 311 Jeofizik
MAD 311 Jeofizik
MAD 311 Jeofizik
MAD 311E Jeofizik
MAD 311E Jeofizik
MAD 311E Jeofizik
MAD 312 Topoğrafya
MAD 312 Topoğrafya
MAD 312E toğpoğrafya
MAD 312E Topografya
MAD 313E Sondaj Tekniği
MAD 314 Topoğrafya
MAD 314 Topoğrafya
MAD 314E Ölçme
MAD 315 Metalurji
MAD 317E Metalurji
MAD 318E Endüstriyel Mineraller
MAD 319 Doğal Taş Üretim Teknolojisi
MAD 322 Maden ve Tünel. Tah.Tasarımı
MAD 323E Maden Mühendisleri için Teknik Çizim Uygulamaları
MAD 327 Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı
MAD 341 Cevher Hazırlama I
MAD 341E Cevher Hazırlama I
MAD 342E Madenlerde Hidrolik Güç Sistemleri
MAD 351E Kaya Mekaniği
MAD 352E Cevher Hazırlama II
MAD 354 Cevher Hazırlama II
MAD 354E Cevher Hazırlama 2
MAD 354E Cevher Hazırlama II
MAD 361 Maden Yatakları
MAD 361 Maden Yatakları
MAD 361 Maden Yatakları
MAD 361E MADEN YATAKLARI
MAD 362E Engineering Geology
MAD 371E Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı
MAD 408 Madenlerde İş Sağlığı ve Güv.
MAD 413E Tünel
MAD 415E Çimento Teknolojisi
MAD 420 Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
MAD 420E Madenler İş Sağlığı ve Güvenliği
MAD 422 Maden Planlaması ve Tasarımı
MAD 422 Maden Planlaması ve Tasarımı
MAD 422E Maden Planlaması ve Tasarımı
MAD 423E Flotasyon Flokülasyon
MAD 423E Flotasyon ve flokülasyon
MAD 425E Kaya Mekaniği Uygulamaları
MAD 431 Kömür Hazırlama ve Teknolojisi
MAD 431E Kömür Hazırlama & Teknolojisi
MAD 432 Maden. ve Tünellerde Kazı Mek.
MAD 432E Madenlerde ve Tünellerde Mekanize Kazı
MAD 434 Maden Hukuku
MAD 436 Mad Yatırımlarının Eko Değ
MAD 436E Eco.Evaluation of Mining Invst
MAD 436E Maden ekonomisi
MAD 440E Bilgisayar Destekli Maden Tasarımı
MAD 441E Maden Sistem Analizi
MAD 442E Agrega Madenciliği
MAD 451E Maden Makineleri
MAD 461 Madenlerde Havalandırma ve Emniyet
MAD 461 Madenlerde Havaland.ve Emniyet
MAD 461E Madenlerde Havalandırma ve Emniyet
MAD 467 Jeoloji Haritaları
MAD 471 Maden Elekrotekniği
MAD 471E Maden Elektrotekniği
MAD 4901 Maden Müh. Tasarım Projesi I
MAD 4901 Maden Müh. Tasarım Projesi I
MAD 4902 Maden Müh. Tasarım Projesi II
MAD 4902 Maden Müh. Tasarım Projesi II
MAD 492 Bitirme Çalışması
MAD 492 Bitirme Çalışması
MAD 492E Bitirme Çalışması
MAD 492E Bitirme Çalışması
MDN 210 Mineraloji ve Petrografi
MDN 210E Mineraloji ve Petrografi
MDN 210E Mineraloji ve Petrografi
MDN 271E Olasılık ve İstatistik
MDN 271E Olasılık ve İstatistik
MDN 271E Olasılık ve İstatistik
MDN 271E Olasılık ve İstatistik
MET 435 Prob. Çöz. Tek.Tas. & Proje. Yön. ve İno.
MET 435 Prob. Çöz. Tek.Tas. & Proje. Yön.
MET 435 Prob. Çöz. Tek.Tas. & Proje. Yön.
MET 435 Problem Çözme Teknikleri, Tasarım ve Proje Yönetimi
PET 000 PNGE Announcements
PET 111E Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğine Giriş
PET 113E Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğine Giriş
PET 211E Petrol Akışkan Özellikleri
PET 212E Kayaç Özellikleri
PET 212E Kayac Ozellikleri
PET 309E Akışkan ve Kayaç Özellikleri Lab.
PET 309E Akışkan ve Kayaç Özellikleri Lab.
PET 310E Sondaj ve Tamamlama Akışkanları Laboratuvarı
PET 310E Sondaj ve Tamamlama Akışkanları Laboratuvarı
PET 310E Sondaj ve Tamamlama Akışkanları Laboratuvarı
PET 310E Sondaj ve Tamamlama Akışkanları Laboratuvarı
PET 311E Akışkan Özellikleri
PET 316 Jeotermal Mühendisliği
PET 316E Jeotermal Mühendisliği
PET 316E Jeotermal Mühendisliği
PET 316E Jeotermal Mühendisliği
PET 316E Jeotermal Mühendisliği
PET 321E Petrol ve Doğal Gaz Laboratuarı
PET 321E Petrol ve Doğal Gaz Laboratuarı
PET 321E Petrol ve Doğal Gaz Laboratuary
PET 321E Petrol ve Doğal Gaz Laboratuarı
PET 321E Petrol ve Doğal Gaz Laboratuarı
PET 322E Sondaj Laboratuarı
PET 322E Drilling Laboratory
PET 322E Sondaj Laboratuvarı
PET 331 Sondaj Mühendisliği I
PET 331 Sondaj Mühendisliği I
PET 331E Sondaj Mühendisliği / Ek sınav Şubesi
PET 332 Üretim Mühendisliği ve Yüzey Donanımları
PET 332E Üretim Mühendisliği I
PET 333E Sondaj Mühendisliği
PET 333E Sondaj Mühendisliği
PET 335E Kuyu Logları I
PET 335E Kuyu Logları I
PET 336 Kuyu Tamamlama
PET 336E Kuyu Tamamlama
PET 336E Kuyu Tamamlama
PET 338E Petrol ve Doğal Gaz Kaynakları için Uygulamalı Yeraltı Jeolojisi
PET 342E Rezervuar Mühendisliği I
PET 342E Rezervuar Mühendisliği
PET 346E Korunum ve Çevre Koruma
PET 349E PDGM de Hesaplamalı Yöntemler
PET 407E Jeotermal Mühendisliği
PET 409E Kuyu Tasarımı ve Tamamlama
PET 411 Yöneylem Araştırması
PET 412 Petrol ve Doğal Gaz Ekonomisi
PET 415E Kuyu Logları I
PET 415E Kuyu Logları I
PET 415E Kuyu Logları I
PET 416E Kuyu Logları II
PET 416E Kuyu Logları II
PET 416E Kuyu Logları II
PET 417E Gözenekli Ortamda Akış
PET 417E Gözenekli Ortamda Akış
PET 417E Rezervuar Mühendisliği II
PET 418 Kuyu Logları
PET 418 Kuyu Logları
PET 418 Kuyu Logları
PET 418 Kuyu Logları
PET 421 Formasyon Değerlendirmesi
PET 421 Formasyon Değerlendirmesi
PET 421 Formasyon Değerlendirmesi
PET 421 Formasyon Değerlendirmesi
PET 421 Formasyon Değerlendirmesi
PET 427 Üretim Mühendisliği II
PET 428E Yersistemlerinin Simülasyonu
PET 428E Yer
PET 428E Jeosistemlerin Simulasyonu
PET 431E Doğal Gaz Mühendisliği
PET 431E Doğal Gaz Sistemleri Mühendisliği
PET 433E Kuyu Kontrolü
PET 433E Kuyu Kontrolü
PET 434E Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde Proje Yönetimi
PET 436E Kuyu Canlandırma
PET 437E Sondaj Mühendisliği II
PET 440E Jeoistatistik
PET 441E Uretim Arttirma Yontemleri
PET 447E Petrol Mühendisliğinde Seçilmiş Konular
PET 447E Petrol Mühendisliğinde Seçilmiş Konular
PET 457E Kişisel Çalışma
PET 457E Bağımsız Çalışma
PET 458E Boru Hattı Tasarımı
PET 458E Boru Hattı Tasarımı
PET 467E Kuyu Basınç Testleri Analizi
PET 467E Kuyu Basınç Testleri Analizi
PET 467E Kuyu Basınç Testleri Analizi
PET 467E Kuyu Basınç Testleri Analizi
PET 467E Kuyu Basınç Testleri Analizi
PET 467E Kuyu Basınç Testleri Analizi
PET 468E Doğal Gaz İşleme Teknolojisi
PET 487E Petroleum Fuels Market&Segment
PET 4901E Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Tasarımı I
PET 4902E Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Tasarım Projesi
TER 201E Thermodynamic
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
TER 201E Termodinamik
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024