Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MDN 210E - Mineraloji ve Petrografi
 

MDN 210E - Mineraloji ve Petrografi

Dersin Amaçları

Kayaçlar ve onların yapı taşları olan mineraller yeryüzünden başlayarak ~2900 km derinlikteki manto-çekirdek sınırına kadar hacimce dünyanın büyük kısmını meydana getirir. Magmatik kayaçlar ise Dünya'nın kabuğunun ve mantosunun neredeyse tamamını oluşturur. Uygarlığımızı borçlu olduğumuz hammaddelerin önemli bir kısmını bu kayaçlardan ve onları oluşturan minerallerden elde etmekteyiz. Bu nedenle mineraller, magmatik ve metamorfik kayaçlar yer bilimciler için büyük önem taşımaktadır. Bu ders öğrencilere minerallerin, magmatik ve metamorfik süreçlerle oluşan kayaçların tanınması, sınıflandırılması, oluşumu, bileşimi ve kökenlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Ders özellikle minerallerin, magmatik ve metamorfik kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılması konularına odaklanmaktadır. Bu derste ele alınacak mineraloji ve petrografi bilgi ve terminolojisi, yer bilimlerinin her disiplininde kullanılmaktadır.

Dersin Tanımı

Yer bilimciler ve özellikle Mühendisler için magmatik ve metamorfik kayaçların mineralojisi ve petrografisi hakkında temel bilgi sahibi olmak çok önemlidir, çünkü sadece bu bilgiler onlara minerallerin ve kayaçların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, temel terminoloji ve minerallerin ve kayaçların kökenini, oluştukları tektonik ortamı ve jeolojik evrimlerini anlamak gibi bir dizi diğer önemli konuda hayati bilgiler sağlayabilir.

Koordinatörleri
Mehmet Keskin
Mehmet Keskin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024