Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MDN 210E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mineraloji ve Petrografi
İngilizce Mineralogy and Petrography
Dersin Kodu
MDN 210E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Keskin
Mehmet Keskin
Dersin Amaçları Kayaçlar ve onların yapı taşları olan mineraller yeryüzünden başlayarak ~2900 km derinlikteki manto-çekirdek sınırına kadar hacimce dünyanın büyük kısmını meydana getirir. Magmatik kayaçlar ise Dünya'nın kabuğunun ve mantosunun neredeyse tamamını oluşturur. Uygarlığımızı borçlu olduğumuz hammaddelerin önemli bir kısmını bu kayaçlardan ve onları oluşturan minerallerden elde etmekteyiz. Bu nedenle mineraller, magmatik ve metamorfik kayaçlar yer bilimciler için büyük önem taşımaktadır. Bu ders öğrencilere minerallerin, magmatik ve metamorfik süreçlerle oluşan kayaçların tanınması, sınıflandırılması, oluşumu, bileşimi ve kökenlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Ders özellikle minerallerin, magmatik ve metamorfik kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılması konularına odaklanmaktadır. Bu derste ele alınacak mineraloji ve petrografi bilgi ve terminolojisi, yer bilimlerinin her disiplininde kullanılmaktadır.
Dersin Tanımı Yer bilimciler ve özellikle Mühendisler için magmatik ve metamorfik kayaçların mineralojisi ve petrografisi hakkında temel bilgi sahibi olmak çok önemlidir, çünkü sadece bu bilgiler onlara minerallerin ve kayaçların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, temel terminoloji ve minerallerin ve kayaçların kökenini, oluştukları tektonik ortamı ve jeolojik evrimlerini anlamak gibi bir dizi diğer önemli konuda hayati bilgiler sağlayabilir.
Dersin Çıktıları Dönem sonunda öğrenciler, ekonomik ve/veya bilimsel açıdan önemli olan en yaygın bulunan minerallerin ve magmatik/metamorfik kayaçların el örneklerini tanıyabileceklerdir. Bu altyapı, öğrencilerin lisans ve lisansüstü eğitimlerinde alacakları diğer dersleri anlamaları için çok önemlidir. Saha çalışmaları sırasında, kayaçları ve mineralleri tanıyabilecek, sınıflandırabilecek ve isimlendirebileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar PowerPoint Slides of the lectures, books, and a Mineralogy-Petrography laboratory where they will be able to study characteristic mineral/rock (igneous and metamorphic) specimens.
Diğer
Ders Kitabı Klein, C. & Dutrow, B., 2007. Manual of Mineral Science, 22nd or 23rd Edition, 641 pages.
Winter, J.D. (2014). Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, Second Edition, Pearson Education Limited, 737 P. ISBN 10: 1-292-02153-5.
Le Maitre, R.W. (2002). Igneous Rocks: A Classification and Glossary Terms, 2nd Edition, Cambridge Univ. Press, 236 p.
Diğer Referanslar John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, and Monte C. Nichols, Eds., 2003. Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA 20151-1110, USA. http://www.handbookofmineralogy.org/ , 4129 pages.

Putnis, A., 2003. Introduction to Mineral Sciences, Cambridge University Press, 457 pages.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024