Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 103 - Cevher Haz. Müh. Giriş ve Etik
 

CHZ 103 - Cevher Haz. Müh. Giriş ve Etik

Dersin Amaçları

1. Cevher ve kömür hazırlama işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak
2. Cevher Hazırlama Mühendisliğinin çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmak.
3. Öğrencilere, mezuniyetten sonraki iş yaşamları sırasında yüklenecekleri
görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek
4. Toplumun eğitilmiş kesimi olarak, öğrencilerin sahip oldukları yurttaşlık
bilincini çalışma biçimlerine yansıtmalarını sağlamak.
5. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunları çözecek
bilgileri kazanmış mezunları yetiştirmek

Dersin Tanımı

Cevher ve kömür hazırlama işlemler hakkında genel bilgiler verilecektir. Bu kapsamda verilecek ana başlıklar: Cevher ve kömür hazırlamanın tanımı, yeri ve tarihçesi. Cevher karekterizasyonu ve önemi. Cevher hazırlama, fiziksel zenginleştirme, flotasyon, kimyasal zenginleştirme yöntemleri, katı/sıvı ayırımı. Cevher ve kömür hazırlama tesislerinin tasarımı ve tesislerden örnekler.Felsefe ve etik kavramları, Genel ahlak ilkeleri , İnsan hakları, Ahlak felsefesinin temel kavramları, Etik teorileri, Mühendislik etiğinin tarihsel gelişimi,Mühendislik etiği kodları ,tasarımda mühendislik etiği,Mühendislik mesleğinde seçim ve etik, Mühendislik etiği ilkeleri.Mühendislik alanlarında etik, Kurum etiği,Yöneticilik etiği, Etik ve küreselleşme,Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk, Ürün sorumluluğu, Mühendislikte bilgilendirerek kabul etme,Anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar, Uzlaşma, Görüşme
stratejileri, Mühendislik ve çevre.

Koordinatörleri
Ali Güney
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022