Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 103 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Cevher Haz. Müh. Giriş ve Etik
İngilizce Introduction of Mineral Processing Engineering and Ethics
Dersin Kodu
CHZ 103 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Güney
Dersin Amaçları 1. Cevher ve kömür hazırlama işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak
2. Cevher Hazırlama Mühendisliğinin çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmak.
3. Öğrencilere, mezuniyetten sonraki iş yaşamları sırasında yüklenecekleri
görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek
4. Toplumun eğitilmiş kesimi olarak, öğrencilerin sahip oldukları yurttaşlık
bilincini çalışma biçimlerine yansıtmalarını sağlamak.
5. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunları çözecek
bilgileri kazanmış mezunları yetiştirmek
Dersin Tanımı Cevher ve kömür hazırlama işlemler hakkında genel bilgiler verilecektir. Bu kapsamda verilecek ana başlıklar: Cevher ve kömür hazırlamanın tanımı, yeri ve tarihçesi. Cevher karekterizasyonu ve önemi. Cevher hazırlama, fiziksel zenginleştirme, flotasyon, kimyasal zenginleştirme yöntemleri, katı/sıvı ayırımı. Cevher ve kömür hazırlama tesislerinin tasarımı ve tesislerden örnekler.Felsefe ve etik kavramları, Genel ahlak ilkeleri , İnsan hakları, Ahlak felsefesinin temel kavramları, Etik teorileri, Mühendislik etiğinin tarihsel gelişimi,Mühendislik etiği kodları ,tasarımda mühendislik etiği,Mühendislik mesleğinde seçim ve etik, Mühendislik etiği ilkeleri.Mühendislik alanlarında etik, Kurum etiği,Yöneticilik etiği, Etik ve küreselleşme,Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk, Ürün sorumluluğu, Mühendislikte bilgilendirerek kabul etme,Anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar, Uzlaşma, Görüşme
stratejileri, Mühendislik ve çevre.
Dersin Çıktıları 1. Cevher Hazırlama Mühendisliğin çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmak.
2. Cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri hakkında genel bilgiler edinmek.
3. Kömür Hazırlama İşlemleri hakkında genel bilgiler edinmek
4. Cevher ve kömür hazırlama tesisleri hakkında bilgi sahibi olmak
5. Profesyonel anlayy?a sahip olacaklar, teknik ve sosyal boyutları kullanarak sağduyulu karar verme becerisine sahip olmak,
6. Objektif düşünebilme becerisi kazanarak, küresel ve ulusal düzeydeki sorunların çözümüne duyarlı olmak,
7. Teknik alt yapıyı, toplumu çağdaş toplum düzenine yönelebilecek ve uyum sağlayabilecek biçimde kullanmak, meslekle ilgili konularda tartışabilme ve çok yönlü düşünebilme becerisi kazanmak.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ethics in Engineering, Mike W. Martin, Roland Schizinger, McGraw-Hill Publishing Company, 1989
(İTÜ Merkez Kütüphanesi TA 157.M37 1989)
Diğer Referanslar B.A. Wills (1985) Mineral Processing Technology, 3rd Edition, Pergamon Press, New York-London-Paris.
G. Ateşok, Kömür Hazırlama ve Teknolojisi, YMGV Yayınları, Aralık 2004, İstanbul.
G. Önal ve G. Ateşok (Editörler), Cevher Hazırlama El Kitabı, YMGV Yayınları, Haziran 1994, İstanbul.
Ethics in Engineering, Mike W. Martin, Roland Schizinger, McGraw-Hill Publishing Company, 1989.
Ethics in Engineering Practice and Research, Whitbeck, C., Cambridge University Press, New York, 1998.
Mühendislik Etiği, Doç.Dr. Seyhan UYGUR ONBAŞIOĞLU, Doğa Yayıncılık, Teknik Kitaplar No:2 ISBN 975-97305-6-1
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024