Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / PET 332E - Üretim Mühendisliği I
 

PET 332E - Üretim Mühendisliği I

Dersin Amaçları

Üretim mühendisliği ve üretim sistemleri hakkında temel bilgiler vermek
Yapay kaldırma sistemleri ile ilgili konularda temel bilgiler vermek
Gözenekli ortamda akışkan akışı konusunda öğrenciyi bilgilendirmek
Vogel ve Fetkovitch yöntemleri ile mevcut ve gelecekteki rezervuar akış performansının tahmini
Borularda tek ve çok fazlı akışın detaylı biçimde öğrenciye kavratılması
Kuyubaşı, choke ve tübing performansı kavramlarının tanıtılması ve farklı geomeriler için tübing dizaynı
Üretim azalma eğrilerine genel bir bakış.

Dersin Tanımı

Üretim mühendisliğinin temel ilkeleri ve üretim sisteminin temel bileşenleri; Yapay kaldırma yöntemleri;Rezervuar akış performansı: gözenekli ortamda akışkan akışı, verimlilik indeksi ve kullanım alanları, Vogel
yöntemi ve akış verimliliği, Fetkovitch yöntemi ve gelecekteki rezervuar performasının tahmini;
Borulardaki akışın temel
prensipleri, borularda çok fazlı akış ve çok fazlı akış sırasında oluşan basınçdüşümü hesap yöntemleri;
Kuyubaşı ve choke performans tahmin yöntemleri; Farklı kuyu geometrileri içinoptimum tübing dizaynı; Üretim debisi azalma eğrileri.

Koordinatörleri
İhsan Murat Gök
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024