Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 232E - Mineraloji ve Petrografi
 

JEF 232E - Mineraloji ve Petrografi

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, Jeofizik Bölümü öğrencilerine yer kabuğunda en fazla görülen belli başlı mineraller ve kayaların sınıflanması, oluşumları, bileşimleri, kökenleri, ortaya çıkışları ve ekonomik önemleri konusunda bilgiler vermektir.

Dersin Tanımı

Yerbilimcilerin ve özellikle Jeofizik Mühendislerinin mineraloji ve magmatik-metamorfik kayaların petrografisi konusundaki temel bilgilere sahip olmaları çok büyük öneme sahiptir çünkü ancak bu onlara mineral ve kayaların sınıflama sistematiği konusuna bilmeleri gereken hayati bilgileri, temel terminolojiyi ve bu materyallerin jeolojik evrim ve tektonik konum içindeki yerleri gibi önemli konularda bilgiler sağlayabilir.

Koordinatörleri
Mehmet Keskin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024