Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / PET 321E - Petrol ve Doğal Gaz Laboratuary
 

PET 321E - Petrol ve Doğal Gaz Laboratuary

Dersin Amaçları

1. Rezervuar aky?kanlary ve gözenekli ortamyn fiziksel özellikleri hakkynda bilgilendirmek,
2. Laboratuar çaly?ma kurallary ve korunum ilkelerini benimsetmek,
3. Takym çaly?masy yürütebilme becerisini kazandyrmak,
4. Teknik rapor yazma becerisini kazandyrmak.

Dersin Tanımı

Petrol ve do?al gaz laboratuvarynda çaly?ma kurallary ve korunum ilkeleri. Rezervuar aky?kanyn
özellikleri: syvy hidrokarbonlaryn yo?unluklary, API graviteleri, akmazlyklary, yüzey ve arayüzey
gerilimleri, parlama ve yanma noktalary, ham petrolün su ve tortu içeri?i, ham petrolün
damytylmasy. Gözenekli ortamyn özellikleri: gözeneklilik, doymu?luk, syvy ve gaz geçirgenlikleri,
göreli geçirgenlik, Klinkenberg etkisi.

Koordinatörleri
Emine Didem Korkmaz Başel
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024