Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / PET 321E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Petrol ve Doğal Gaz Laboratuary
İngilizce Petroluem &Natural Gas Lab.
Dersin Kodu
PET 321E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
1 - - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Didem Korkmaz Başel
Dersin Amaçları 1. Rezervuar aky?kanlary ve gözenekli ortamyn fiziksel özellikleri hakkynda bilgilendirmek,
2. Laboratuar çaly?ma kurallary ve korunum ilkelerini benimsetmek,
3. Takym çaly?masy yürütebilme becerisini kazandyrmak,
4. Teknik rapor yazma becerisini kazandyrmak.
Dersin Tanımı Petrol ve do?al gaz laboratuvarynda çaly?ma kurallary ve korunum ilkeleri. Rezervuar aky?kanyn
özellikleri: syvy hidrokarbonlaryn yo?unluklary, API graviteleri, akmazlyklary, yüzey ve arayüzey
gerilimleri, parlama ve yanma noktalary, ham petrolün su ve tortu içeri?i, ham petrolün
damytylmasy. Gözenekli ortamyn özellikleri: gözeneklilik, doymu?luk, syvy ve gaz geçirgenlikleri,
göreli geçirgenlik, Klinkenberg etkisi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024