Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 222E - Arama Jeofiziğinin Temelleri
 

JEF 222E - Arama Jeofiziğinin Temelleri

Dersin Amaçları

1.Öğrencilereuygulamalıjeofiziğintemellerihakkındabiraltyapısağlamak.
2.Öğrencilerimodernaraziprosedürleri,veri işlem yöntemleri ve değerlendirmenin önemli yönleri hakkında bilgilendirmek ve böylece ileri-düzeyprospeksiyonderslerinialmadanoncekonularailişkingenelbirbakışaçısıkazandırmak

Dersin Tanımı

Yeryapısınınjeolojikvejeoteknikamaçlarlaaraştırılmasındavedoğalkaynaklarınaranmasındakullanılanjeofizikyöntemleregiriş

Koordinatörleri
Gonca Örgülü
Gonca Örgülü
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022