Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 204E - Magmatik Kayalar petrografisi
 

JEO 204E - Magmatik Kayalar petrografisi

Dersin Amaçları

Kayaçlar ve onların yapı taşları olan mineraller, yüzeyden ~2900 km'Magmatik kayaçlar Dünya'nın kabuğunun ve mantosunun neredeyse tamamını oluşturur. Uygarlığımızı borçlu olduğumuz hammaddelerin önemli bir bölümünü bu kayalardan elde ederiz. Bu nedenle, magmatik kayaçlar yer bilimciler için büyük önem taşımaktadır. Bu ders, ikinci sınıf öğrencilerine manto derinliklerinden Dünya yüzeyine kadar magmatik süreçlerden oluşan kayaçların sınıflandırılmasını, oluşumunu, bileşimini, kökenini ve evrimini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle magmatik kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılmasına ve bunların manto, litosfer ve Dünya yüzeyindeki kökeni ve dağılımına odaklanmaktadır.deki çekirdek-manto sınırına kadar Dünya'nın kabuğunu ve mantosunu oluşturan temel malzemelerdir. Dolayısıyla, çok çeşitli koşullar altında oluşur ve var olurlar ve bu koşullar hakkında önemli bilgiler içerebilirler. Magmatik kayaçların temel petrografik bilgisi yer bilimciler ve özellikle jeoloji mühendisleri için gereklidir, çünkü sadece bu bilgi onlara isimlendirme ve kayaç sınıflandırması, temel terminoloji ve diğer bazı önemli konular hakkında hayati bilgiler sağlayabilir, örneğin kökenlerini, oluştukları tektonik ortamı ve jeolojik evrimlerini anlamak gibi. Dolayısıyla, bu derste ele alınacak olan petrografik bilgi ve terminoloji, yer bilimlerinin her disiplininde kullanılmaktadır.

Dersin Tanımı

Yerbilimciler ve özellikle Jeoloji Mühendisleri için magmatik kayaların petrografisine ilişkin temel bilgiler, çeşitli magmatik kayaçların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, temel terminoloji ve minerallerin ve kayaçların kökenini, oluştukları tektonik ortamı ve jeolojik evrimlerini anlamak gibi diğer bazı önemli konular hakkında hayati bilgiler sağlayabileceği için çok önemlidir ki ders bu konuları kapsamaktadır.

Koordinatörleri
Mehmet Keskin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024