Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 204E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Magmatik Kayalar petrografisi
İngilizce Petrography of Magmatic Rocks
Dersin Kodu
JEO 204E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 1 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Keskin
Dersin Amaçları Kayaçlar ve onların yapı taşları olan mineraller, yüzeyden ~2900 km'Magmatik kayaçlar Dünya'nın kabuğunun ve mantosunun neredeyse tamamını oluşturur. Uygarlığımızı borçlu olduğumuz hammaddelerin önemli bir bölümünü bu kayalardan elde ederiz. Bu nedenle, magmatik kayaçlar yer bilimciler için büyük önem taşımaktadır. Bu ders, ikinci sınıf öğrencilerine manto derinliklerinden Dünya yüzeyine kadar magmatik süreçlerden oluşan kayaçların sınıflandırılmasını, oluşumunu, bileşimini, kökenini ve evrimini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle magmatik kayaçların tanımlanması ve sınıflandırılmasına ve bunların manto, litosfer ve Dünya yüzeyindeki kökeni ve dağılımına odaklanmaktadır.deki çekirdek-manto sınırına kadar Dünya'nın kabuğunu ve mantosunu oluşturan temel malzemelerdir. Dolayısıyla, çok çeşitli koşullar altında oluşur ve var olurlar ve bu koşullar hakkında önemli bilgiler içerebilirler. Magmatik kayaçların temel petrografik bilgisi yer bilimciler ve özellikle jeoloji mühendisleri için gereklidir, çünkü sadece bu bilgi onlara isimlendirme ve kayaç sınıflandırması, temel terminoloji ve diğer bazı önemli konular hakkında hayati bilgiler sağlayabilir, örneğin kökenlerini, oluştukları tektonik ortamı ve jeolojik evrimlerini anlamak gibi. Dolayısıyla, bu derste ele alınacak olan petrografik bilgi ve terminoloji, yer bilimlerinin her disiplininde kullanılmaktadır.
Dersin Tanımı Yerbilimciler ve özellikle Jeoloji Mühendisleri için magmatik kayaların petrografisine ilişkin temel bilgiler, çeşitli magmatik kayaçların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, temel terminoloji ve minerallerin ve kayaçların kökenini, oluştukları tektonik ortamı ve jeolojik evrimlerini anlamak gibi diğer bazı önemli konular hakkında hayati bilgiler sağlayabileceği için çok önemlidir ki ders bu konuları kapsamaktadır.
Dersin Çıktıları Kayaçlar ve onların yapı taşları olan mineraller, çok çeşitli koşullar altında oluşur ve var olurlar ve bu koşullar hakkında önemli bilgiler içerebilirler. Magmatik kayaçların temel petrografik bilgisi yer bilimciler ve özellikle jeoloji mühendisleri için gereklidir, çünkü sadece bu bilgi onlara isimlendirme ve kayaç sınıflandırması, temel terminoloji ve diğer bazı önemli konular hakkında hayati bilgiler sağlayabilir, örneğin kökenlerini, oluştukları tektonik ortamı ve jeolojik evrimlerini anlamak gibi. Dolayısıyla, bu derste ele alınacak olan petrografik bilgi ve terminoloji, yer bilimlerinin her disiplininde kullanılmaktadır.
Önkoşullar JEO 242 MIN DD
veya JEO 242E MIN DD
Gereken Olanaklar Petrografi Laboratuvarı, polarize mikroskoplar, ince kesitler.
Diğer
Ders Kitabı Winter, J.D. (2014). Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, Second Edition, Pearson Education Limited, 737 P. ISBN 10: 1-292-02153-5.
Le Maitre, R.W. (2002). Igneous Rocks: A Classification and Glossary Terms, 2nd Edition, Cambridge Univ. Press, 236 p.
MacKenzie, W.S., Donaldson, C.H. and Guilford, C. (1982). Atlas of Igneous Rocks and Their Textures, Longman Scientific & Technical. ISBN 0 582 02641 5.
Diğer Referanslar Frost, B.R. and Frost, C.D. (2014). Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology, Cambridge University Press, 303 P. ISBN: 978-1-107-02754-1.
Hirose, K. (2010). The Earth’s missing ingredient, Scientific American, pp. 76-83. June 2010.
Gautam, S. (2014). Petrology: Principles and Practice, Springer, 368 P. ISBN 978-3-642-38800-2.
Philpotts, A.R. (2003). Petrography of Igneous and Metamorphic Rocks, 179 P. ISBN 0 13 662313 1.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024