Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 322 - Hidrojeoloji
 

JEO 322 - Hidrojeoloji

Dersin Amaçları

Dersin amacı yeraltısuyu kaynaklarının araştırılmasında, geliştirilmesinde, miktar ve kalitesinin belirlenmesinde gerekli temel prensip, kavram ve teknikler hakkında öğrencilere genel bir bilgi birikimi kazandırmak ve ders içi uygulama ve ödevler yardımıyla bu konuda öğrencilerin problem çözme ve kavramları uygulama yeteneğini geliştirmektedir.

Dersin Tanımı

Hidrolojik döngü ve bileşenleri: yağış, buharlaşma-terleme, akış, süzülme, akarsu hidrografları, hidrograf analizleri, su bütçesi; Yeraltısuların oluşumu, dağılımı ve hareketi; Kayaçların ve sedimanların su taşıma özellikleri; Akifer türleri, kaynak suları, akiferlerin hidrolik ve depolama özellikleri: gözeneklik, hidrolik iletkenlik, transmisibilite, depolama katsayısı; Yeraltısuyu akımı prensipleri: Darcy Yasası, hidrolik yük, hidrolik eğim, anizotropi, heterojenlik; yeraltısuyu seviye haritaları; yeraltısuyu- yüzey suyu etkileşimi, hidrojeoloji haritaları; dengeli ve dengesiz rejimlerde yeraltısuyu akımı ve kuyu hidroliği; yeraltısuyu arama metotları; Su kuyuları ve kaptajlar; Yeraltısuyu kimyası ve kalitesi, yeraltısuyu kirliliği, kıyı akiferleri ve tuzlu su girişimi; Yeraltısuyu kaynakları yönetimi: Yönetilen Akifer beslemesi (Suni Besleme), Yeraltısuları ile ilgili kanunlar

Koordinatörleri
İrfan Yolcubal
İrfan Yolcubal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024