Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 322 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hidrojeoloji
İngilizce Hydrogeology
Dersin Kodu
JEO 322 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- 3 - 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İrfan Yolcubal
İrfan Yolcubal
Dersin Amaçları Dersin amacı yeraltısuyu kaynaklarının araştırılmasında, geliştirilmesinde, miktar ve kalitesinin belirlenmesinde gerekli temel prensip, kavram ve teknikler hakkında öğrencilere genel bir bilgi birikimi kazandırmak ve ders içi uygulama ve ödevler yardımıyla bu konuda öğrencilerin problem çözme ve kavramları uygulama yeteneğini geliştirmektedir.
Dersin Tanımı Hidrolojik döngü ve bileşenleri: yağış, buharlaşma-terleme, akış, süzülme, akarsu hidrografları, hidrograf analizleri, su bütçesi; Yeraltısuların oluşumu, dağılımı ve hareketi; Kayaçların ve sedimanların su taşıma özellikleri; Akifer türleri, kaynak suları, akiferlerin hidrolik ve depolama özellikleri: gözeneklik, hidrolik iletkenlik, transmisibilite, depolama katsayısı; Yeraltısuyu akımı prensipleri: Darcy Yasası, hidrolik yük, hidrolik eğim, anizotropi, heterojenlik; yeraltısuyu seviye haritaları; yeraltısuyu- yüzey suyu etkileşimi, hidrojeoloji haritaları; dengeli ve dengesiz rejimlerde yeraltısuyu akımı ve kuyu hidroliği; yeraltısuyu arama metotları; Su kuyuları ve kaptajlar; Yeraltısuyu kimyası ve kalitesi, yeraltısuyu kirliliği, kıyı akiferleri ve tuzlu su girişimi; Yeraltısuyu kaynakları yönetimi: Yönetilen Akifer beslemesi (Suni Besleme), Yeraltısuları ile ilgili kanunlar
Dersin Çıktıları 1 Yeraltısularının yeraltı ortamında nerede ve ne miktarda bulunduğunu, hareketini belirler.
2 Hidrojeoloji haritaları üretir ve yorumlar.
3 Akiferlerin su depolama ve iletimlilik özelliklerini pompaj testi verilerini analiz ederek hesaplar.
4 Su bütçesi yapar.
5 Yeraltısuyu kimyası ve kalitesini genel olarak değerlendirir.
Önkoşullar JEO 114 MIN DD
veya JEO 114E MIN DD
veya JEO 117 MIN DD
veya JEO 117E MIN DD
veya JEO 112 MIN DD
veya JEO 112E MIN DD
veya JEO 115 MIN DD
veya JEO 115E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1- Fetter, C.H., Applied Hydrogeology, (Çeviren Kamil Kayabalı, Mustafa Afşin), Prentice Hall, NJ.,fourth edition, 2004.

2- Freeze, R.A., Cherry, J.A., Groundwater, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall

3- Powerpoint sunumları
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024