Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 322 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hidrojeoloji’ye giriş, hidrolojik döngü elemanları: Yağış, evapotranspirasyon
2 Hidrolojik döngü elemanları: Akış, süzülme
3 Yeraltı suların oluşumu ve yeraltı ortamında dağılımı, kayaçların ve sedimanların su taşıma özellikleri, akifer türleri, kaynaklar
4 Akiferlerin hidrolik ve depolama özellikleri: gözeneklik, hidrolik iletkenlik, transmisibilite, depolama katsayısı
5 Yeraltısuyu akım prensipleri: Darcy Yasası, hidrolik yük, hidrolik eğim, anizotropi ve heterojenlik
6 Yeraltısuyu seviye haritaları, yeraltısuyu- yüzey suyu etkileşimi
7 Ara sınav
8 Yeraltısuyu arama yöntemleri, su kuyuları tasarımı
9 Dengeli rejimlerde serbest ve basınçlı akiferlerde yeraltısuyu akımı ve kuyu hidroliği
10 Dengesiz rejimlerde serbest ve basınçlı akiferlerde yeraltısuyu akımı ve kuyu hidroliği
11 Dengesiz rejimlerde kuyu hidroliği
12 Yeraltısuyu kimyası ve kalitesi, kimyasal verilerin sunulması ve değerlendirilmesi
13 Yeraltısuyu kirliliği, kıyı akiferleri ve tuzlu-su girişimi
14 Yeraltısuyu kaynaklarının yönetimi: Yönetilen akifer beslemesi, yeraltısuyu kanunları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024