Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 411E - Tektonik
 

JEO 411E - Tektonik

Dersin Amaçları

1. Yeri oluşturan başlıca tektonik birimlerin doğası;
2. Yer’in iç yapısı ve bunun günümüz tektoniği üzerine etkileri;
3. Levha sınırlarında meydana gelen jeolojik süreçler;
4. Gezegenimizin iyi çalışılmış bölgelerinden jeolojik tarihi ve tektonik yapıların analizini içeren örneklerin verilmesi

Dersin Tanımı

Tektonik, Yer, Yer kabuğu veya Yeryüzü’ndeki büyük alanların bileşeni, yapısı, kökeni ve evrimini inceleyen bilim dalıdır. Son yıllarda evrende ki maddesel nesneler üzerinde yapılan benzer çalışmalarda bu bilim dalının uygulama alanları arasında yerini almıştır. Dersin ilk kısmı, kıtasal riftler, okyanus açılma merkezleri, transform faylar, dalma-batma bölgeleri ve çarpışmalı orojenik kuşaklar ile ilgili sistematik anlatımı içerir. İkinci kısımı ise, dünyada değişik tektonik düzene sahip bölgelerin tektonik evrimleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Özetle bu ders, rejyonel tektonik analizi ve litosferin jeodinamik evrim sentezini yapabilmek için gerekli kavram ve tekniklerin öğretilmesini içermektedir.

Koordinatörleri
Borıs Natalın
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024