Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / PET 342E - Rezervuar Mühendisliği I
 

PET 342E - Rezervuar Mühendisliği I

Dersin Amaçları

Dersin temel amacı öğrencilere yeraltında bulunan hidrokarbon rezervlerinin doğasını ve davranışlarını değerlendirmeye yönelik temel kavramları, denklemleri ve analiz yöntemlerini vermektir. Diğer amaçlar ise 1) yer bilimleri, mühendislik, matematik ve fizik bilgilerinin beraber kullanılmasıyla ve analitik düşünmeyle birlikte öğrencilerin rezervuar mühendisliği ile ilgili problemleri çözebilmelerini sağlamak, 2) belirsizlik, kısıtlı bilgi ve belirli ekonomik kıstaslar içinde öğrencilerin temel rezervuar yönetimi kararlarını verme becerilerini geliştirmek, 3) öğrencilere çok yönlü ve yaratıcı düşünme ile rezervuar mühendisliği sorunlarına en uygun çözümleri bulmaları için kılavuzluk etmektir.

Dersin Tanımı

Ders hidrokarbon (petrol ve gaz) rezervuarlarının sınıflamaları ile itişim mekanizmalarını ve temel rezerv kestirim (tahmin) yöntemlerini verir. Başlangıçta yerinde petrol ve gaz miktarı kestirim hesaplarını yapabilmek için gerekli verilerin türlerini ve elde edilecekleri kaynakları belirtir. Öğrencinin yeraltı rezervuarlarının hacimsel davranışlarını daha iyi imgeleyebilmesi için kayaç ve akışkan özelikleri ile jeoloji bilgilerini ayrıca dikkate alır. Genelleştirilmiş “Hacimsel Denge Denklemi”nin türetilmesi ve farklı itişim mekanizmalarına sahip rezervuarlara uygun olarak dönüştürülmesini sunar. Rezervuara su girişi teorisi ile su itişimi modellerini açıklar.

Koordinatörleri
İbrahim Metin Mıhçakan
İbrahim Metin Mıhçakan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022