Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 323 - Maden Yatakları
 

CHZ 323 - Maden Yatakları

Dersin Amaçları

Maden yatakları kavramının ilgili terminolojiyle tanıtılması; cevher minerallerini gözle-makro tanımlanabilmesi, maden yataklarının sınıflandırılma esaslarının verilmesi ; maden yataklarının yan kayaçlarıyla ne tür ilişkilerinin olduğ; cevherleşmeye neden olan faktörlerin ve maden yataklarının değerlendirilmesindeki kriterlerin tanıtılması; maden yataklarının Türkiye ve dünyadan önemli örneklerinin tanıtılması ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla madenciliğin ülke ekonomilerine katkıları ve madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin tartışılması.

Dersin Tanımı

İlgili terminolojiyi kullanarak Maden yatağı kavramının açıklanması; Jeokiysal döngüde maden yataklarının konumu; levha tektoniği-maden yatakları ilişkisi; maden yataklarının sınıflaması; cevherlerin yan kayaçlarla ilişkisi; maden yataklarının değerlendirme kriterleri; maden yataklarının ana oluşum teorileri, Türkiye ve dünyadan, önemli magmatik ve sedimanter maden yatağı örnekleri (Orthomagmatic Cr, diamond, Fe, Ti, Ni, Cu deposits, pneumo-hydrothermal Cu, Pb, Zn, Au, W, Sn, Mo deposits, sedimentary Fe, Mn, Al, P deposits , placer deposits, supergene enrichment), her yatak tipine ait karakteristik cevher minerallerinin el örnekleri üzerinden tanıtılması; madenciliğin ülke ekonomilerine katkısı, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı; ve madenciliğin çevresel etkileri.

Koordinatörleri
Yüksel Örgün Tutay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024