Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 340E - Jeomorfoloji
 

JEO 340E - Jeomorfoloji

Dersin Amaçları

Dersin amacı yeryüzünü şekillendiren jeomorfik süreçlerle jeolojik süreçlerin karşılıklı etkileşimini ve bu etkileşime bağlı olarak oluşan yerşekilleri ve bunların evrimi konusunda temel bilgi ve kavramları öğrencilere tanıtmaktır.
Bu bağlamda, öğrencilere
? Ayrışma, aşınım, taşınım ve birikim süreçlerinin mekanizmaları
? İklimin jeomorfolojik süreçlerin üzerindeki etkisi
? Kayaçların litolojisinin jeomorfolojik süreçler üzerindeki etkisi
? Tektonizmanın jeomorfolojik süreçler üzerindeki etkisi
? Volkanizmanın jeomorfolojik süreçler üzerindeki etkisi
? Tüm bunların karşılıklı etkileşimi sonucu oluşan yerşekillerin nasıl haritalanacağı
? Bunların nasıl yaşlandırılacağı tanıtılacaktır.

Dersin Tanımı

Yeryüzünü şekillendiren, akarsu, dalga, akıntı, buzul, rüzgar gibi etkenler tarafından meydana getirilen ayrışma, aşınım, taşınım ve birikim süreçleri; bu dış süreçlerin tektonizma ve volkanizma gibi iç süreçlerle karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşime bağlı olarak oluşan küçük ve büyük ölçekli yerşekilleri; yerşekillerinin oluşumu, gelişimi ve zaman içindeki evrimleri; jeomorfolojik haritalama ve yaşlandırma.

Koordinatörleri
Cengiz Yıldırım
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023