Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 408 - Madenlerde İş Sağlığı ve Güv.
 

MAD 408 - Madenlerde İş Sağlığı ve Güv.

Dersin Amaçları

Madencilik çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ve teknik elemanların yükümlülüklerini vurgulamak. İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin, işverenin, çalışanların ve sendikaların görevlerini açıklamak. İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve alınacak önlemler konularında bilgilendirmek. Çalışma hayatında ergonominin ve ergonomik iş düzenlemenin önemini vurgulamak. Teknik nezaret, tahlisiye, iş güvenliği davalarında bilirkişilik konularını ana hatlarıyla tanıtmak.

Dersin Tanımı

Giriş ve Tarihçe. Konuyla ilgili temel kavramlar. Hukuksal açıdan işçi sağlığı ve iş güvenliği. İş ortamının çalışanlar üzerindeki etkileri (kimyasal, fiziksel, biyolojik ve psikolojik faktörler). Madencilikte iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. Meslek hastalıkları; tanım, sınıflandırma, nedenler, tedavi ve korunma. İş kazaları; tanım, nedenleri ve önlenmesi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sonuçları. Kişisel koruyucular. Tahlisiyecilik. Teknik nezaretçilik. İş kazaları ve meslek hastalıkları davalarında bilirkişilik.

Koordinatörleri
Abdullah Fişne
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024