Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 104 - Mineraloji ve Petrografi
 

CHZ 104 - Mineraloji ve Petrografi

Dersin Amaçları

Dersin amacı farklı türdeki minerallerin oluşum ve gelişim mekanizmalarının, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin
tanıtılmasıdır. Ders minerallerin öğrenilmesini amaçladığından dersin uygulamalı kısmı teorik kısmı kadar önemlidir.
Uygulamalar sırasında mineraller laboratuvarda bulunan el örnekleri ile tanıtılmaktadır. Mineralleri sınıflama için
kullanılan basit testler ve uygulamalar verilir

Dersin Tanımı

Mineraloji tanımı, tarihçesi, kristal mineral tanımları ve minerallerin oluşumları. Minerallerin kimyasal, fiziksel ve
mekanik özellikleri. Kristal enerjisinin uyarılması ile ilgili özellikler ve elektriksel özellikler. Sistematik mineraloji
(Nabitler, oksitler, sülfürler, karbonatlar, boratlar silikatlar vd..)Magmatik petrografi, kayak döngüsü,mineral ve kayaç
ilişkileri,magma ve kristalizasyonu,magmatik kayaç sınıflaması,metamorfik kayaçlar ve metamorfizma.

Koordinatörleri
Şenel Özdamar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022