Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 224E - Yüzey ve Kolloid Kimyası
 

CHZ 224E - Yüzey ve Kolloid Kimyası

Dersin Amaçları

1. Zenginleştirme prosesleri arasında önemli bir yere sahip olan ve yoğun bir biçimde kullanılan flotasyonda yüzey ve kolloid kimyasının önemini cevher hazırlama bölümü öğrencilerine açıklamak,
2. Çözelti kimyası, tanelerin elektrokinetik özellikleri, mineral tanelerinin su içindeki kolloidal davranışı ve daha önemlisi flotasyonda kullanılan reaktiflerin yüzey aktif özellikleri ve bunları denetleyen mekanizmaları anlatmak,
3. Flotasyona ilave olarak, cevher hazırlamanın önemli bir prosesi olan susuzlandırma ve bunun alt prosesleri olan koagülasyon ve flokülasyonu açıklamak amacıyla tane-tane ve tane-kabarcık etkileşimlerini belirleyen kuvvetlerin büyüklüğü ve mekanizmalarını ayrıntılı olarak vermektir.

Dersin Tanımı

Koloidal sistemlerin tarihçesi, tanımı ve sınıflandırılması, Sıvı/katı, sıvı/sıvı, katı/gaz arayüzey olayları, Yüzey gerilim, yayılma ve ıslanabilirlik, Katı/sıvı arayüzeylerinde adsorpsiyon: Elektrolit olmayan sistemler, Elektrokinetik olaylar, Kolloid stabilitesi ve DLVO teorisi, Sürfaktan sistemleri: misel oluşumu, Polimerler biyokolloidler:, Dispersiyon, aerosol, köpük, ve emülsiyonlar.

Koordinatörleri
Ayhan Ali Sirkeci
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024