Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 311 - Jeofizik
 

MAD 311 - Jeofizik

Dersin Amaçları

Jeofiziğin tanımı, önemi ve gerekliliği.
Yerkürenin iç yapısının , fiziksel özelliklerinin ve deprem oluş mekanizmalarının öğrenilmesi.
Gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik ve sismik yöntemlerin öğrenilmesi.
Petrol, gaz ve kömür gibi doğal kaynakların jeofizik yöntemler kullanılarak araştırılması.

Dersin Tanımı

Yer fiziği ve yerin yapısı; gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik, doğal ve yapay polarizasyon, sismik, radyometri, batimetri, yandan taramalı sonar vs. yöntemleri; deprem jeofiziği; jeomanyetizma ve paleomanyetizma; yeraltısuyu, kömür, petrol ve doğal gaz, maden, endüstriyel hammadde, radyoaktif mineral aramalarında yararlanılan jeofizik yöntemler; çevre kirliliği ve arkeojeolojik aramalar; jeofizik uygulamalarda seçilmiş örnek çalışmalar.

Koordinatörleri
Seda Yolsal Çevikbilen
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024