Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 420 - Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
 

MAD 420 - Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Amaçları

1) Madencilik çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ve teknik elemanların yükümlülüklerini vurgulamak.
2) İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin, işverenin, çalışanların ve sendikaların görevlerini açıklamak.
3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve alınacak önlemler konularında bilgilendirmek.
4) Çalışma hayatında ergonominin ve ergonomik iş düzenlemenin önemini vurgulamak.
5) Teknik nezaret, tahlisiye, iş güvenliği davalarında bilirkişilik konularını ana hatlarıyla tanıtmak.

Dersin Tanımı

Giriş ve Tarihçe. Konuyla ilgili temel kavramlar. Hukuksal açıdan iş sağlığı ve güvenliği. İş ortamının çalışanlar üzerindeki etkileri (kimyasal, fiziksel, biyolojik psikolojik ve sosyal faktörler). Madencilikte iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar ve çözüm teknikleri. Meslek hastalıkları; tanım, nedenler, korunma ve sonuçları. İş kazaları; tanım, nedenler, önleme ve sonuçları. Madencilikte ergonomi uygulamaları. Kişisel koruyucular. Madenlerde tahlisiye. Maden işletmelerinde Teknik Nezaretçilik. İş kazaları ve meslek hastalıkları davalarında bilirkişilik.

Koordinatörleri
Gündüz Ökten
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024