Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 349 - Magm.&Metamorfik Kayaç Petrog.
 

JEO 349 - Magm.&Metamorfik Kayaç Petrog.

Dersin Amaçları

Petrografi dersi Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin magmatik ve metamorfik kayaçları
öğrenebilmesi için düzenlenmiştir. Dersin ana amaçları, magmatik ve metamorfik kayaların
oluşumları, türleri ve sınıflandırılmalarının öğretilmesidir. Dersin en önemli unsuru, yerbilimleri
ile uğraşacak olan öğrencilerimize yerbilimlerinin ana unsurlarından biri olan magmatik ve
metamorfik kayaçların tanıtılması ve öğrenmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin Tanımı

Magma, magma oluşturan tektonik ortamlar, magmanın kristallenmesi ve yerleşmesi, magma
kayalarının sınıflandırılması, başlıca magmatik kaya gruplarının petrografik özelliklerinin
tanıtılması, volkanolojiye genel bir giriş, volkan ve püskürme/patlama tipleri, piroklastik
kayaların gelişim mekanizmaları, türleri ve sınıflandırılması, metamorfizma kavramı, koşulları,
metamorfizmanın geliştiği tektonik ortamlar, metamorfizma türleri ve özellikleri, parajenez,
fasiyes, petrojenetik grid, metamorfik zon kavramları, metamorfik kaya dokuları ve metamorfik
kayaç türlerinin tanıtılması

Koordinatörleri
Şenel Özdamar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022