Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 341E - Jeofizik
 

JEF 341E - Jeofizik

Dersin Amaçları

Jeofizik biliminin tanımı, önemi, gerekliliği
yerküreunin iç yapısının ve fiziksel özelliklerinin tanımlanması
Jeofizik yöntemlerin (sismik, gravite, elektrik, manyetik, elektromanyetik vb) detaylı olarak tanımlanması

Dersin Tanımı

Yer fiziği ve yerin yapısı; gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik, doğal ve yapay polarizasyon, sismik, radyometri, batimetri, yandan taramalı sonar vs. yöntemleri; deprem jeofiziği; jeomanyetizma ve paleomanyetizma; yeraltısuyu, kömür, petrol ve doğal gaz, maden, endüstriyel hammadde, radyoaktif mineral aramalarında yararlanılan jeofizik yöntemler; çevre kirliliği ve arkeojeolojik aramalar; jeofizik uygulamalarda seçilmiş örnek çalışmalar.

Koordinatörleri
Seda Yolsal Çevikbilen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023