Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 211E - Mineraloji
 

JEO 211E - Mineraloji

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı, Jeoloji Bölümü öğrencilerine yer kabuğunda en fazla görülen belli başlı minerallerin sınıflanması, oluşumları, tanıtıcı özellikleri, bileşimleri, kökenleri, ortaya çıkışları ve ekonomik önemleri konusunda bilgiler vermektir.

Dersin Tanımı

Yerbilimcilerin mineraloji ve kristalografi konularındaki temel bilgilere sahip olmaları önemlidir çünkü ancak bu bilgi onlara mineral ve kayaların sınıflama sistematiği konusundaki temel terminolojiyi, bu materyallerin jeolojik evrim ve tektonik konum içindeki yerleri gibi önemli konularda bilgiler sağlayabilir.

Koordinatörleri
Mehmet Keskin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023