Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 211E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mineraloji
İngilizce Mineralogy
Dersin Kodu
JEO 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Keskin
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, Jeoloji Bölümü öğrencilerine yer kabuğunda en fazla görülen belli başlı minerallerin sınıflanması, oluşumları, tanıtıcı özellikleri, bileşimleri, kökenleri, ortaya çıkışları ve ekonomik önemleri konusunda bilgiler vermektir.
Dersin Tanımı Yerbilimcilerin mineraloji ve kristalografi konularındaki temel bilgilere sahip olmaları önemlidir çünkü ancak bu bilgi onlara mineral ve kayaların sınıflama sistematiği konusundaki temel terminolojiyi, bu materyallerin jeolojik evrim ve tektonik konum içindeki yerleri gibi önemli konularda bilgiler sağlayabilir.
Dersin Çıktıları Dönemin sonunda, öğrenciler ekonomik ve/veya bilimsel açıdan önemli en yaygın görülen bir grup minerali el örneklerinde tanıyacak bilgi birikimine ulaşacaktır. Bu temel bilgi, onların lisans ve lisansüstü düzeyde alacakları diğer dersleri anlayabilmeleri konusunda kritik öneme sahiptir. Öğrenciler ayrıca arazi çalışmaları sırasında görecekleri mineralleri tanıyabilecekler, sınıflandırabilecekler ve adlandırabileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Derslerin Power Point slaytları, kitaplar, karakteristik mineral örnekleri üzerinde çalışabilecekleri bir Mineraloji laboratuvarı.
Diğer Zengin grafik materyal içeren slaytlar ile etkileşimli öğretim, seçilmiş kitaplar, Mineraller üzerinde laboratuvar çalışmaları.
Ders Kitabı Klein, C. & Dutrow, B., 2007. Manual of Mineral Science, 22nd or 23rd Edition, 641 pages.
John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, and Monte C. Nichols, Eds., 2003. Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA 20151-1110, USA. http://www.handbookofmineralogy.org/ , 4129 pages.
Diğer Referanslar Putnis, A., 2003. Introduction to Mineral Sciences, Cambridge University Press, 457 pages.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021