Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 321E - Kömür Hazırlama
 

CHZ 321E - Kömür Hazırlama

Dersin Amaçları

1.
Enerji üretiminde kömürün ne derece önemli olduğu hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

2.
Öğrencilere kömür yıkama konseptinin öğretilmesi
3.
Kömür hazırlama, kömür teknolojisi, tesis uygulamaları ve tesis kontrolü metodlarınn öğrencilere açıklanması

Dersin Tanımı

Kömürün tanımı ve özellikleri, Kömür özelliklerinin tüketimdeki yeri ve Türk kömürleri, taşkömürleri, linyit, artıkların kullanımı. Kömürde numune alma. Kömürhazırlama, yıkama
eğrileri, M-eğrisi bazında. Kırma, eleme, kömürün yaş olarak zenginleştirilmesi, kömürde kuru
zenginleştirme, kömürde kükürt miktarının düşürülmesi. Kömürde rutubet miktarının azaltılması.
Kömür hazırlamada yardımcı işlemler. Kömür yıkama tesislerinde proses değerlendirme
yöntemleri. Kömür analiz yöntemleri

Koordinatörleri
Fırat Burat
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024