Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 417 - Türkiye Jeolojisi
 

JEO 417 - Türkiye Jeolojisi

Dersin Amaçları

Türkiye'nin jeolojisini ve jeolojik evrimini tanıtmak ve bunu yaparken jeolojik süreçler hakkında (sedimantasyon, metamorfizma, deformasyon, magmatizma) temel bilgileri tazelemek

Dersin Tanımı

TÜRKİYE JEOLOJİSİ
JEO417 - CR 10895

1. Türkiye Jeolojisine giriş, Türkiye'nin Alp-Himayala kuşağında yeri, Tetis, Lavrasya, Gondvana kavramları, Tetis okyanusu ve Anadolu'nun jeolojik evrimi, Pontidler (Istranca, İstanbul ve Sakarya zonları), Anatolid-Toridler, Güneydoğu Anadolu

2. Türkiye jeolojisinde Tetis sorunsalı, Paleo- ve Neo-Tetis, farklılıklar ve benzerlikler. Okyanusal kenetler, tanım ve önemleri. Paleo-Tetis'in varlığına dair Pontidler'de veriler: Karakaya Kompleksi, Triyas mavişist ve eklojitleri, Paleo- ve Neo-Tetis ilişkisi. Neo-Tetis'in değişik kolları ve bunlara dait veriler.

3. İstanbul Zonu: Pan-Afrikan temel ve onu örten Paleozoyik örtü, Istanbul ve Zonguldak bölgesi Paleozoyik istifleri, Hersiniyen deformasyonu, batı ve doğu Triyas serileri, Jura, Kretase, Alt Tersiyer istifleri. Kuzeye verjanslı Tersiyer sıkışması İstanbul Zonu'nun kökeni ve komşu zonlarla ilişkisi.

4. Istranca Masifi: Masifin Bulgaristan ve Türkiye'deki dağılımı, Mesozoyik öncesi bir temel ve onu kesen Alt Permiyen granitleri, Geç Hersiniyen orojenezi, Triyas-Jura'da epikontinental sedimentasyon, Geç Jura-Erken Kretase kuzeye verjanslı sıkışmalı deformasyon ve metamorfizma, Senomaniyen kumtaşı örtüsü, Sredna-Gora magmatik yayı.

5. Sakarya Zonu batı kesimi: Uludağ ve Kazdağ'da Hersiniyen kristalen temel, Karakaya Kompleksi, Nilüfer formasyonu ve üzerindeki bloklu Karakaya Kompleksi serileri, Alt Jura diskordansı ve Bayırköy Formasyonu, Bilecik Kireçtaşı, Üst Kretase birimleri.

6. Sakarya Zonu, Doğu Pontidler: Pulur masifi'ndeki Hersiniyen temel, en Üst karbonifer molas örtüsü, Ağvanis ve Pulur masiflerinde Alt Karakaya Kompleksi'ne ait birimler, Alt Jura diskordansı ve Kelkit Formasyonu, Üst Jura - Alt Kretase Berdiga kireçtaşı, Üst kretase yay-önü ve magmatik yay birimleri, ve bunlara bağlı Kuruko tipi massif sulfid yatakları. Tersiyer başında kuzeye verjanslı sıkışma.

6. Orta Pontidler: İstanbul Zonu, Sakarya Zonu ve Kırşehir masifi arasındaki düğüm noktası

7. Tavşanlı Zonu:

8. Menderes Masifi: Çekirdek-örtü ayrımı, yaşlı metamorfitler (eklojitler!) ve onları kesen Geç PreKambriyen (Pan-Afrikan) metagranitoyidler, granatlı-mikaşist örtüsü, Permo-Karbonifer fillat-kuvarsit-mermer serisi, zımpara ve diyasporlu Mesozoyik karbonatlar, en Geç Kretase pelajik karbonatlar, Alt Tersiyer fliş, Menderes Masifi'nin yapısı ve çevre tektonik birimlerle ilişkisi.

9. Batı-Orta Toroslar

10. Doğu Toroslar, Bitlis Masifi, Güneydoğu Anadolu

11. Trakya havzası:

12. Batı Anadolu Neojen havzaları ve volkanizması ve Türkiye'de neotektonik evre
13. Türkiye'nin levha tektoniği evrimi

Koordinatörleri
Aral Okay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024