Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 438 - Çevre Jeolojisi
 

JEO 438 - Çevre Jeolojisi

Dersin Amaçları

1. Çevre Jeolojisi kavramlarının ve diğer disiplinler ile ilişkisinin öğretilmesi
2. Çevre kirliliği ve kirletici türlerinin sınıflandırılması, jeoloji ile ilişkisi ve önleme yöntemlerinin öğretilmesi
3. Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin öğretilmesi

Dersin Tanımı

Çevre jeolojisinin tanımı, temel kavramlar ve çevre jeolojisinin diğer disiplinler arasındaki yeri,
kirlilik ve kirletici türleri, doğal afetler (depremler, kütle hareketleri, volkanlar, taşkın, vb.),
madencilik faaliyetleri, çevresel sorunları, Terk edilen maden ocaklarının geri kazanımı ve
reklamasyon ve rehabilitasyon çalışmaları. Atıklar (evsel, endüstriyel, radyoaktif) ve bertaraf
yöntemleri, su kaynakları, kirliliği ve koruma alanları, kirlilik analizleri ve izleme yöntemleri.
Yer seçimi denetleyen jeolojik faktörler, çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED), çevre ile ilgili
yasa ve yönetmelikler.

Koordinatörleri
Remzi Karagüzel
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024