Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 438 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Jeolojisi
İngilizce Environmental Geology
Dersin Kodu
JEO 438 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Remzi Karagüzel
Dersin Amaçları 1. Çevre Jeolojisi kavramlarının ve diğer disiplinler ile ilişkisinin öğretilmesi
2. Çevre kirliliği ve kirletici türlerinin sınıflandırılması, jeoloji ile ilişkisi ve önleme yöntemlerinin öğretilmesi
3. Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin öğretilmesi
Dersin Tanımı Çevre jeolojisinin tanımı, temel kavramlar ve çevre jeolojisinin diğer disiplinler arasındaki yeri,
kirlilik ve kirletici türleri, doğal afetler (depremler, kütle hareketleri, volkanlar, taşkın, vb.),
madencilik faaliyetleri, çevresel sorunları, Terk edilen maden ocaklarının geri kazanımı ve
reklamasyon ve rehabilitasyon çalışmaları. Atıklar (evsel, endüstriyel, radyoaktif) ve bertaraf
yöntemleri, su kaynakları, kirliliği ve koruma alanları, kirlilik analizleri ve izleme yöntemleri.
Yer seçimi denetleyen jeolojik faktörler, çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED), çevre ile ilgili
yasa ve yönetmelikler.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023